Ploty

Ploty sú logická úloha, v ktorej máte za úlohu postaviť na lúke ten správny plot. Pravidlá sú jednoduché: okolo kolóniek s číslami musí viesť presne zadaný počet plotov a riešenie musí obsahovať práve jednu uzavretú záhradu (žiadne vetvenie ani kríženie plotov nie je povolené).

Plot 3g  »
Úlohy
Krystaly

Prehľad

Rozcvičkavyriešené 0 z 16
Základnévyriešené 0 z 23
Náročnejšievyriešené 0 z 19
Tažkévyriešené 0 z 22
Takmer nevyriešiteľnévyriešené 0 z 20

Celkom vyriešené: 0 z 100

Prehľad kryštály

Rozcvičkazískané 0 z 21
Základnézískané 0 z 58
Náročnejšiezískané 0 z 76
Tažkézískané 0 z 88
Takmer nevyriešiteľnézískané 0 z 80

Celkom získané: 0 z 323

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat