Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Vybraný ročník: 3. (úzky výber)

Aritmetika
    Čísla
       Počítanie do 100
             Odhad počtu bodiek
       Čísla do 1 000 slovom
       Čísla: mix
    Porovnávanie a zaokrúhlovanie
       Porovnávanie čísel do 100
       Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky
    Sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie do 10
             Obrázkové sčítanie do 10
       Sčítanie a odčítanie do 20
             Obrázkové sčítanie do 20
       Sčítanie a odčítanie: mix
    Viacciferné sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
             Obrázkové sčítanie od 20 do 100
       Sčítanie a odčítanie nad 100
       Sčítanie pod sebou
       Odčítanie pod sebou
       Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
    Násobenie a delenie
       Malá násobilka
             Tabuľka malej násobilky
       Viacciferné násobenie
       Jednociferné delenie
       Delenie so zvyškom
       Násobenie a delenie: mix
    Počítanie: kombinácie operácií
       Poradie operácií, zátvorky
    Deliteľnosť
       Párne, nepárne
       Deliteľnosť
       Delitelnosť: mix
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Určovanie zlomkov
       Porovnávanie zlomkov
       Zlomky: mix
Geometria
    Geometrické pojmy
       Názvy útvarov
Jednotky, miery
    Čas
       Hodiny: určovanie času
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia