Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Vybraný ročník: 4. (široký výber)

Aritmetika
    Čísla
       Počítanie do 100
             Odhad počtu bodiek
       Rímske číslice
       Čísla do 1 000 slovom
       Čísla: mix
    Porovnávanie a zaokrúhlovanie
       Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky
    Sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie do 20
          Sčítanie a odčítanie: mix
       Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
          Sčítání od 20 do 100
                   Sčítání do 100 obrázkově
          Viacciferné sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie nad 100
          Sčítanie pod sebou
          Odčítanie pod sebou
          Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
                   Písemné sčítání a odčítání (pod sebou)
    Násobenie a delenie
       Malá násobilka
             Tabuľka malej násobilky
       Viacciferné násobenie
       Písomné násobenie pod sebou
       Jednociferné delenie
       Delenie so zvyškom
       Viacciferné delenie
       Násobenie a delenie: mix
    Počítanie: kombinácie operácií
       Poradie operácií, zátvorky
       Približné počítanie
    Celé čísla
       Celé čísla: mix
    Deliteľnosť
       Párne, nepárne
       Deliteľnosť
       Delitelnosť: mix
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Určovanie zlomkov
       Porovnávanie zlomkov
       Zlomky: mix
Geometria
    Geometrické pojmy
       Názvy útvarov
Jednotky, miery
    Jednotky
       Jednotky dĺžky
             Jednotky dĺžky: zo života
       Jednotky hmotnosti
             Jednotky hmotnosti: zo života
             Prevody jednotiek hmotnosti
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia