Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Vybraná trieda: 5. (úzky výber)

Aritmetika
    Čísla
       Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky
       Čísla: mix
    Sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie: mix
    Viacciferné sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
       Sčítanie a odčítanie nad 100
       Sčítanie pod sebou
       Odčítanie pod sebou
       Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
    Násobenie a delenie
       Malá násobilka
             Tabuľka malej násobilky
       Viacciferné násobenie
       Písomné násobenie pod sebou
       Delenie so zvyškom
       Viacciferné delenie
       Násobenie a delenie: mix
    Počítanie: kombinácie operácií
       Poradie operácií, zátvorky
       Približné počítanie
    Celé čísla
       Porovnávanie celých čísel
       Číselná os: celé čísla
       Počítanie so zápornými číslami
       Celé čísla: mix
    Deliteľnosť
       Párne, nepárne
       Deliteľnosť
       Prvočísla
       Najväčší spoločný deliteľ
       Najmenší spoločný násobok
       Delitelnosť: mix
    Číselné sústavy
       Rímske čísla
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Určovanie zlomkov
       Porovnávanie zlomkov
       Zlomky: mix
    Percentá
       Percentá: určovanie
             Odhady percent: bodky
    Desatinné čísla
       Porovnávanie desatinných čísel
       Desatinné čísla na číselnej osi
       Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Geometria
    Priestorová predstavivosť
       Nárys, pôdorys, bokorys
             Stavby z kociek: pohľad zo strán
             Kocky: plán stavby
       Priestorová predstavivosť: 3D objekty
             3D objekty z rôznych pohľadov
       Priestorová predstavivosť: mix
             Priestorová predstavivosť: mix
    Geometrické pojmy
       Pojmy súvisiace s trojuholníkom
       Pojmy: uhly
    Obsah, obvod
       Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky
       Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky
       Obsah, obvod: mix
    Uhly
       Určovanie uhlov
       Uhly v trojuholníku
    Operácie a vlastnosti v rovine
       Osová souměrnost
Funkcie
    Grafy funkcií
       Súradnice bodov v rovine
Jednotky, miery
    Jednotky
       Jednotky dĺžky
             Prevody jednotiek dĺžky
             Jednotky dĺžky: zo života
       Jednotky hmotnosti
             Jednotky hmotnosti: zo života
             Prevody jednotiek hmotnosti
       Jednotky teploty
             Jednotky teploty: zo života
       Jednotky: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia