Rozhodovačka – 2. ročník

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Vybraný ročník: 2. ročník (široký výber)

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 100
Odhad počtu bodiek
Porovnávanie čísel do 100
Čísla do 1 000 slovom
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Sčítanie do 10 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítanie do 20 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie do 100 s obrázkami
Násobenie a delenie
Malá násobilka   
Počítanie: kombinácie operácií
Porovnávanie výsledkov: sčítanie a odčítanie do 20
Porovnávanie výsledkov výpočtov
Deliteľnosť
Párne, nepárne   

Geometria

Priestorová predstavivosť
Nárys, pôdorys, bokorys   
Kocky: plán stavby

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času   

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Odhad ceny bežných vecí
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia