Rozhodovačka – 3. trieda (3. ročník)

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Filter podľa ročníka


Aritmetika

Čísla
Počítanie do 100
Odhad počtu bodiek
Rímske číslice  
Zobraziť vysvetlenie témy
Čísla do 1 000 slovom
Veľké čísla slovom
Čísla: mix
Porovnávanie a zaokrúhlovanie
Porovnávanie čísel do 100
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie do 100 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítanie pod sebou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Odčítanie pod sebou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
Malá násobilka  
Zobraziť vysvetlenie témy
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Jednociferné delenie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Delenie so zvyškom  
Zobraziť vysvetlenie témy
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Porovnávanie výsledkov: sčítanie a odčítanie do 20
Porovnávanie výsledkov výpočtov
Deliteľnosť
Párne, nepárne  
Zobraziť vysvetlenie témy

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Nárys, pôdorys, bokorys  
Zobraziť vysvetlenie témy
Kocky: plán stavby
Geometrické pojmy
Názvy útvarov  
Zobraziť vysvetlenie témy

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času  
Zobraziť vysvetlenie témy

Diskrétna matematika

Logika
Logické výroky
Morská logika

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Odhad ceny bežných vecí
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia