Rozhodovačka – 3. ročník

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Vybraný ročník: 3. ročník (široký výber)

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 100
Odhad počtu bodiek
Porovnávanie čísel do 100
Čísla do 1 000 slovom
Veľké čísla slovom
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky   
Čísla: mix
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie do 100 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítanie pod sebou   
Odčítanie pod sebou   
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
Malá násobilka   
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Jednociferné delenie   
Delenie so zvyškom   
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky   
Porovnávanie výsledkov výpočtov
Deliteľnosť
Párne, nepárne   
Číselné sústavy
Rímske číslice   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Nárys, pôdorys, bokorys   
Kocky: plán stavby
Geometrické pojmy
Názvy útvarov   

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času   

Diskrétna matematika

Logika
Logické výroky
Morská logika

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Odhad ceny bežných vecí
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia