Rozhodovačka – 3. ročník

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Vybraný ročník: 3. ročník (úzky výber)

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 100
Odhad počtu bodiek
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Násobenie a delenie
Malá násobilka   
Jednociferné delenie   
Počítanie: kombinácie operácií
Porovnávanie výsledkov výpočtov
Deliteľnosť
Párne, nepárne   

Geometria

Priestorová predstavivosť
Nárys, pôdorys, bokorys   
Kocky: plán stavby
Geometrické pojmy
Názvy útvarov   
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia