Rozhodovačka – 4. trieda (4. ročník)

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Filter podľa ročníka

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 100
Odhad počtu bodiek
Rímske číslice  
Zobraziť súhrn témy
Čísla do 1 000 slovom
Veľké čísla slovom
Čísla: mix
Porovnávanie a zaokrúhlovanie
Porovnávanie čísel do 100
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky  
Zobraziť súhrn témy
Zaokrúhlovanie veľkých čisel
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie do 100 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítanie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Odčítanie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
Malá násobilka  
Zobraziť súhrn témy
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Písomné násobenie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Jednociferné delenie  
Zobraziť súhrn témy
Delenie so zvyškom  
Zobraziť súhrn témy
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky  
Zobraziť súhrn témy
Porovnávanie výsledkov výpočtov
Približné počítanie
Deliteľnosť
Párne, nepárne  
Zobraziť súhrn témy

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Porovnávanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Nárys, pôdorys, bokorys  
Zobraziť súhrn témy
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Geometrické pojmy
Názvy útvarov  
Zobraziť súhrn témy
Obsah a obvod
Obsah (na mriežke)
Obsah štvorca a obdĺžnika (na mriežke)
Obsah
Obsah štvorca a obdĺžnika  
Zobraziť súhrn témy
Objem a povrch
Povrch
Povrch kocky a kvádra
Geometrické konštrukcie
Konštrukčné úlohy: trojuholníky
Konštrukcia trojuholníkov: známe dĺžky strán
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť  
Zobraziť súhrn témy

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky času  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky
Jednotky dĺžky  
Zobraziť súhrn témy
Prevody jednotiek dĺžky
Jednotky dĺžky: zo života
Jednotky hmotnosti  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky hmotnosti: zo života
Prevody jednotiek hmotnosti
Jednotky: mix

Diskrétna matematika

Logika
Logické výroky
Morská logika

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Odhad ceny bežných vecí
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia