Rozhodovačka – 4. ročník

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Približné počítanie | stredné

Vybraný ročník: 4. ročník (úzky výber)

Aritmetika

Čísla
Veľké čísla slovom
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky   
Čísla: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítanie pod sebou   
Odčítanie pod sebou   
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
Malá násobilka   
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Jednociferné delenie   
Delenie so zvyškom   
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky   
Číselné sústavy
Rímske číslice   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov   
Porovnávanie zlomkov   
Zlomky: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Nárys, pôdorys, bokorys   
Kocky: plán stavby
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť   

Ukážky

Stĺpcové grafy

Koľko je na čistine kentaurov?

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Delitelnosť: mix

Číslo 1 je:

párnenepárne
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia