Prejsť na cvičenie:
Rozhodovačka
Prejsť na tému:
Porovnávanie desatinných čísel
Zobraziť na celú obrazovku
Precvičujte neobmedzene

Váš denný počet odpovedí je obmedzený. Pre navýšenie limitu alebo prístup do svojho účtu s licenciou sa prihláste.

Prihlásiť sa
Zobraziť súhrn témy
EMB
Zdieľať
Zobrazit nastavenie cvičení

QR kód

QR kód je možné naskenovať napr. mobilným telefónom a tak sa dostať priamo k danému cvičeniu alebo sade príkladov.

Kód / krátka adresa

Trojznakový kód je možné napísať do vyhľadávacieho riadka, tiež je súčasťou skrátenej adresy.

Skopírujte kliknutím.

EMB
viemeto.eu/EMB

Nastavenie cvičení


Pozor, nastavenie je platné iba pre toto cvičenie a predmet.

viemeto.eu/EMB

Porovnávanie desatinných čísel

Pri porovnávaní desatinných čísel nájdeme tú „najdôležitejšiu“ časť v ktorej sú rozdielne a podľa nej porovnávame. Najskôr teda porovnávame celú časť. Ak sú celé časti zhodné, porovnávame desatiny, následne stotiny, tisíciny a tak ďalej. Nesmieme tiež zabudnúť skontrolovať znamienko, ktoré má rovnaký vplyv ako v prípade celých čísel. Príklady:

  • 15{,}3 < 17{,}9987 – líši sa celá časť, takže pre účely porovnania môžeme desatinné miesta úplne ignorovať.

  • 0{,}2 > 0{,}17 – celá časť je rovnaká, rozhodujeme teda podľa desatín, kde 2>1. Pri príkladoch tohto typu sa často robia chyby, pretože to vyzerá, že 17 > 2, čo je však chybná úvaha. Pre lepšiu predstavu si môžeme doplniť z pravej strany nulu: 0{,}20 > 0{,}17.

  • 3{,}21 > -3{,}22 – tu vôbec nehrajú rolu desatinné miesta, pretože prvé číslo je kladné a druhé záporné.

  • -4{,}2791 < -4{,}2758 – porovnávanie vykonávame podľa cifier na pozícii tisícin (9 a 5), výsledok je „naopak“, pretože ide o záporné čísla.

Zatvoriť

Porovnávanie desatinných čísel (ťažké)

Vyriešené:

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia