Farebné sudoku

Variant obľúbenej logickej úlohy sudoku. Namiesto čísel sa u nás umiestňujú farebné symboly. Úlohou je, aby v každom riadku, stĺpci a bloku bol každý symbol práve jedenkrát. Namiesto klasickej mriežky 9x9 ponúkame zadanie na mriežkach 4x4 a 6x6. Tie sa príjemnejšie a rýchlejšie riešia, no jednako ani zadania na menších mriežkach nemusia byť úplne jednoduché...

Trénink  »
Úlohy
Krystaly

Prehľad

Sudoku 4×4: rozcvičkavyriešené 0 z 6
Sudoku 4×4: ľahkévyriešené 0 z 18
Sudoku 4×4: ťažšievyriešené 0 z 17
Sudoku 6×6vyriešené 0 z 14

Celkom vyriešené: 0 z 55

Prehľad kryštály

Sudoku 4×4: rozcvičkazískané 0 z 6
Sudoku 4×4: ľahkézískané 0 z 36
Sudoku 4×4: ťažšiezískané 0 z 34
Sudoku 6×6získané 0 z 42

Celkom získané: 0 z 118

Ukážky

Sudoku 4×4: rozcvička

Sudoku 6×6

Sudoku 4×4: ľahké

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat