Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.

Vybraný ročník: SŠ (široký výber)

Aritmetika
    Celé čísla
       Výrazy s absolútnou hodnotou
       Celé čísla: mix
    Mocniny, odmocniny, logaritmy
       Výrazy s mocninami a odmocninami
       Záporné mocniny
    Číselné sústavy
       Binárne čísla
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Zlomky, mocniny, odmocniny
       Zlomky: mix
    Desatinné čísla
       Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
       Desetinné čísla: mix
Elementárna algebra
    Výrazy a ich úpravy
       Úpravy výrazov s jednou neznámou
       Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Funkcie
    Grafy funkcií
       Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Diskrétna matematika
    Množiny
       Množiny: pojmy
       Prienik, zjednotenie
       Vennove diagramy
    Logika
       Logika: pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia