Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.

Vybraný ročník: 2. (úzky výber)

Aritmetika
    Čísla
       Počítanie do 100
             Odhad počtu bodiek
       Čísla do 1 000 slovom
    Porovnávanie a zaokrúhlovanie
       Porovnávanie čísel do 100
    Sčítanie a odčítanie
       Sčítání a odčítání do 10
          Sčítanie do 10
                   Sčítanie do 10 obrázkovo
          Sčítanie a odčítanie do 10: mix
       Sčítanie a odčítanie do 20
          Sčítání do 20
                   Sčítání do 20 obrázkově
          Sčítanie a odčítanie: mix
       Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
          Sčítání od 20 do 100
                   Sčítání do 100 obrázkově
          Viacciferné sčítanie a odčítanie
    Násobenie a delenie
       Malá násobilka
       Jednociferné delenie
    Deliteľnosť
       Párne, nepárne
Geometria
    Geometrické pojmy
       Názvy útvarov
Jednotky, miery
    Čas
       Hodiny: určovanie času
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia