Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.

Vybraný ročník: 3. (úzky výber)

Aritmetika
    Čísla
       Počítanie do 100
             Odhad počtu bodiek
       Porovnávanie čísel do 100
       Čísla do 1 000 slovom
       Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky
       Čísla: mix
    Sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie do 20
       Sčítanie a odčítanie: mix
    Viacciferné sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
             Sčítanie do 100 obrázkami
       Sčítanie a odčítanie nad 100
       Sčítanie pod sebou
       Odčítanie pod sebou
       Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
    Násobenie a delenie
       Malá násobilka
             Tabuľka malej násobilky
       Viacciferné násobenie
       Jednociferné delenie
       Delenie so zvyškom
       Násobenie a delenie: mix
    Počítanie: kombinácie operácií
       Poradie operácií, zátvorky
    Deliteľnosť
       Párne, nepárne
    Číselné sústavy
       Rímske číslice
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Určovanie zlomkov
       Porovnávanie zlomkov
       Zlomky: mix
Geometria
    Priestorová predstavivosť
       Nárys, pôdorys, bokorys
             Kocky: plán stavby
    Geometrické pojmy
       Názvy útvarov
    Operácie a vlastnosti v rovine
       Osová súmernosť
Jednotky, miery
    Čas
       Hodiny: určovanie času
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia