Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.

Vybraný ročník: 6. (úzky výber)

Aritmetika
    Čísla
       Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky
    Sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie: mix
    Viacciferné sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie nad 100
    Násobenie a delenie
       Malá násobilka
             Tabuľka malej násobilky
       Viacciferné násobenie
       Písomné násobenie pod sebou
       Viacciferné delenie
       Násobenie a delenie: mix
    Počítanie: kombinácie operácií
       Poradie operácií, zátvorky
       Približné počítanie
    Celé čísla
       Porovnávanie celých čísel
       Číselná os: celé čísla
       Počítanie so zápornými číslami
       Celé čísla: mix
    Deliteľnosť
       Deliteľnosť
       Prvočísla
       Najväčší spoločný deliteľ
       Najmenší spoločný násobok
       Delitelnosť: mix
    Číselné sústavy
       Rímske číslice
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Určovanie zlomkov
       Porovnávanie zlomkov
       Krátenie zlomkov
       Zmiešané čísla
       Sčítanie a odčítanie zlomkov
       Násobenie a delenie zlomkov
    Percentá
       Percentá: určovanie
             Odhady percent: bodky
       Počítanie s percentami
       Zlomky a percentá
    Desatinné čísla
       Porovnávanie desatinných čísel
       Zaokrúhľovanie desatinných čísel
       Desatinné čísla na číselnej osi
       Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
       Násobenie a delenie desatinných čísel
       Zlomky a desatinné čísla
Geometria
    Priestorová predstavivosť
       Priestorová predstavivosť: 3D objekty
             3D objekty z rôznych pohľadov
       Nárys, pôdorys, bokorys
             Stavby z kociek: pohľad zo strán
    Geometrické pojmy
       Pojmy súvisiace s uhlami
             Pojmy: uhly
       Pojmy súvisiace s trojuholníkom
    Obsah a obvod
       Dĺžka a obvod
          Obvod: mix
       Obsah
          Obsah: mix
       Obsah, obvod: mix
    Uhly
       Určovanie uhlov
       Uhly v trojuholníku
    Operácie a vlastnosti v rovine
       Stredová súmernosť
       Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Funkcie
    Grafy funkcií
       Súradnice bodov v rovine
Jednotky, miery
    Jednotky
       Jednotky dĺžky
             Jednotky dĺžky: zo života
             Prevody jednotiek dĺžok
       Jednotky hmotnosti
             Jednotky hmotnosti: zo života
       Jednotky obsahu
             Jednotky obsahu: zo života
       Jednotky objemu
       Jednotky teploty
             Jednotky teploty: zo života
       Jednotky: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia