Tipovačka

Pravidlá

V tejto hre je úlohou v obmedzenom čase správne tipnúť odpoveď na položenú otázku. Zadanie je matematický výpočet, odpoveď tipujete na číselnej osi. Hráči získavajú body podľa poradia ich tipov. Hrá sa 10 kôl. Kto získa najvyšší súčet, je celkovým víťazom.

Hra slúži na precvičovanie práce s číselnou osou a na budovanie matematickej intuície. Schopnosť rýchlo odhadovať správny výsledok je veľmi užitočná – či už v škole alebo v bežnom živote.

Vybraný ročník: 7. (úzky výber)

Aritmetika
    Násobenie a delenie
       Viacciferné násobenie
    Mocniny, odmocniny, logaritmy
       Mocniny
       Odmocniny
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Zlomky na číselnej osi
    Percentá
       Počítanie s percentami
    Desatinné čísla
       Desatinné čísla na číselnej osi
       Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
       Násobenie a delenie desatinných čísel
Geometria
    Uhly
       Určovanie uhlov
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia