Tipovačka

Pravidla

Aritmetika
    Čísla
       Počítanie do 100
             Odhad počtu teček
    Viacciferné sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie nad 100
    Násobenie a delenie
       Viacciferné násobenie
    Mocniny, odmocniny, logaritmy
       Mocniny
       Odmocniny
       Logaritmy
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Zlomky na číselnej osi
    Percentá
       Počítanie s percentami
    Desatinné čísla
       Desatinné čísla na číselnej osi
       Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
       Násobenie a delenie desatinných čísel
       Delenie desatinných čísel
Geometria
    Uhly
       Určovanie uhlov

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM