Lomené výrazy

viemeto.eu/FZB


Stiahnuť QR kód

Nadradené Elementárna algebra » Algebraické výrazy a ich úpravy » Lomené výrazy
Predchádzajúce Úpravy výrazov s mnohočlenmiÚpravy výrazov so zlomkami
Nadväzujúce Rovnice s lomenými výrazmiDelenie mnohočlena mnohočlenom

Lomený výraz má tvar zlomku, v menovateli ktorého je mnohočlen (výraz s premennou). Príkladom lomeného výrazu je \frac{x+2}{x^2-1}. S lomenými výrazmi počítame podobne ako so zlomkami.

Pri lomených výrazoch je treba brať do úvahy podmienky, za ktorých majú zmysel. Lomený výraz má zmysel pre všetky hodnoty premenných, pre ktoré je výraz v menovateli iný než nula. Príklady:

  • Výraz \frac{x+5}{x-3} má zmysel pre x \neq 3.
  • Výraz \frac{x^3}{x^2-1} má zmysel pre x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}, pretože x^2-1 = 0 pre hodnoty -1 a 1.
  • Výraz \frac{x^3}{x^2+1} má zmysel pre všetky reálne čísla, pretože x^2+1 je vždy väčšie ako nula.

    

Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Lomené výrazy   


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Lomené výrazy   


Krok po kroku

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.


Lomené výrazy   
Podmienky lomených výrazov


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Lomené výrazy   
Zjednodušovanie lomených výrazov


NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia