Novinky

30 dní 90 dní 365 dní

Nové cvičenia

Dĺžka úsečky v rovine

Presúvanie • stredné

Priamky

Presúvanie • stredné

Vzdialenosť bodov v priestore

Presúvanie • stredné

Násobilka čísla 10

Presúvanie • ľahké

Násobilka čísla 9

Presúvanie • ľahké

Násobilka čísla 8

Presúvanie • ľahké

Násobilka čísla 7

Presúvanie • ľahké

Násobilka čísla 6

Presúvanie • ľahké

Násobilka čísla 5

Presúvanie • ľahké

Násobilka čísla 4

Presúvanie • ľahké

Veľkosť vektora v rovine

Presúvanie • stredné

Násobilka čísla 3

Presúvanie • ľahké

Násobilka čísla 2

Presúvanie • ľahké

Súradnice vektorov

Presúvanie • stredné

Súradnice bodov v rovine

Pexeso • ľahké

Vzdialenosť bodov v rovine

Presúvanie • stredné

Vektory: násobenie…

Rozhodovačka • ťažké

Vektory: násobenie…

Rozhodovačka • stredné

Súradnice bodov v priestore

Presúvanie • stredné

Vektory: pojmy

Rozhodovačka • ťažké

Súradnice bodov v rovine

Presúvanie • stredné

Sčítacia a dosadzovacia…

Rozhodovačka • stredné

Násobilka čísla 10

Počítanie • stredné

Násobilka čísla 10

Počítanie • ľahké

Násobilka čísla 9

Počítanie • stredné

Násobilka čísla 9

Počítanie • ľahké

Násobilka čísla 8

Počítanie • stredné

Násobilka čísla 8

Počítanie • ľahké

Násobilka čísla 7

Počítanie • stredné

Násobilka čísla 7

Počítanie • ľahké

Násobilka čísla 6

Počítanie • stredné

Násobilka čísla 6

Počítanie • ľahké

Násobilka čísla 5

Počítanie • stredné

Násobilka čísla 5

Počítanie • ľahké

Násobilka čísla 4

Počítanie • stredné

Násobilka čísla 4

Počítanie • ľahké

Násobilka čísla 3

Počítanie • stredné

Násobilka čísla 3

Počítanie • ľahké

Násobilka čísla 2

Počítanie • stredné

Násobilka čísla 2

Počítanie • ľahké

Nákupy, spoločné výdaje…

Presúvanie • ľahké

Nákupy, spoločné výdaje…

Presúvanie • stredné

Dosadzovanie do výrazov

Rozhodovačka • ťažké

Dĺžka oblúka

Počítanie • ťažké

Dĺžka oblúka

Počítanie • stredné

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Rozhodovačka • ťažké

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Rozhodovačka • stredné

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Počítanie • ťažké

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Počítanie • stredné

Obvod kruhu, dĺžka kružnice…

Počítanie • ľahké

Nákupy, spoločné výdaje…

Slovné úlohy • stredné

Peniaze a percentá

Slovné úlohy • stredné

Finančné produkty: pojmy

Rozhodovačka • stredné

Základné finančné pojmy

Rozhodovačka • ľahké

Nákupy, spoločné výdaje…

Slovné úlohy • ľahké

Peniaze a percentá

Rozhodovačka • stredné

Prevody mien

Rozhodovačka • stredné

Odhad ceny bežných vecí

Rozhodovačka • stredné

Odhad ceny bežných vecí

Rozhodovačka • ľahké

Obsah lichobežníka (na…

Rozhodovačka • ľahké

Obsah lichobežníka

Rozhodovačka • ťažké

Obsah lichobežníka

Rozhodovačka • stredné

Obvod lichobežníka

Rozhodovačka • stredné

Obvod lichobežníka

Rozhodovačka • ľahké

Obvod lichobežníka

Počítanie • stredné

Obsah rovnobežníka (na…

Rozhodovačka • ľahké

Obsah rovnobežníka

Rozhodovačka • ťažké

Obsah rovnobežníka

Rozhodovačka • stredné

Obvod rovnobežníka

Rozhodovačka • stredné

Obvod rovnobežníka

Rozhodovačka • ľahké

Obvod rovnobežníka

Počítanie • stredné

Obvod štvorca a obdĺžnika

Rozhodovačka • stredné

Obvod štvorca a obdĺžnika

Rozhodovačka • ľahké

Obsah trojúholníka

Počítanie • stredné

Obsah trojuholníka (na…

Počítanie • ľahké

Obsah trojúholníka

Rozhodovačka • ťažké

Obsah trojúholníka

Rozhodovačka • stredné

Obsah trojuholníka (na…

Rozhodovačka • ľahké

Obvod trojuholníka

Počítanie • stredné

Obvod trojuholníka

Rozhodovačka • stredné

Obvod trojuholníka (na…

Počítanie • ľahké

Obvod trojuholníka

Rozhodovačka • ľahké

Vzájomná poloha dvoch kružníc

Rozhodovačka • stredné

Povrch valca

Rozhodovačka • ľahké

Povrch valca

Rozhodovačka • stredné

Povrch kocky a kvádra

Rozhodovačka • ťažké

Obsah, obvod: mix kruh…

Rozhodovačka • ťažké

Obsah, obvod: mix kruh…

Rozhodovačka • stredné

Obsah kruhového výseku (na…

Počítanie • ľahké

Obsah kruhu (na mriežke)

Počítanie • ľahké

Obvod kruhu, dĺžka kružnice…

Rozhodovačka • ľahké

Obsah kruhu (na mriežke)

Rozhodovačka • ľahké

Obsah kruhového výseku (na…

Rozhodovačka • ľahké

Objem okrúhlych telies

Rozhodovačka • stredné

Objem kužeľa

Rozhodovačka • stredné

Objem valca

Rozhodovačka • stredné

Obvod na mriežke: štvorec…

Počítanie • ľahké

Objem gule

Rozhodovačka • stredné

Obsah lichobežníka

Počítanie • stredné

Obsah rovnobežníka

Počítanie • stredné

Trojuholník: mix

Rozhodovačka • ťažké

Trojuholník: mix

Rozhodovačka • stredné

Obsah: trojuholník…

Rozhodovačka • ťažké

Obsah na mřížce: trojúhelník…

Počítanie • ľahké

Obsah rovnobežníka (na…

Počítanie • ľahké

Obsah lichobežníka (na…

Počítanie • ľahké

Obsah štvorca a obdĺžnika

Rozhodovačka • ťažké

Obvod štvorca a obdĺžnika

Počítanie • stredné

Obsah štvorca a obdĺžnika

Počítanie • stredné

Obsah štvorca a obdĺžnika (na…

Počítanie • ľahké

Obvod štvorca a obdĺžnika (na…

Počítanie • ľahké

Radiány

Rozhodovačka • ťažké

Radiány

Rozhodovačka • ľahké

Obvod: pravidelné…

Rozhodovačka • ľahké

Obvod: pravidelné…

Rozhodovačka • stredné

Povrch kužeľa

Rozhodovačka • ťažké

Povrch gule

Rozhodovačka • ťažké

Povrch valca

Rozhodovačka • ťažké

Povrch okrúhlych telies

Rozhodovačka • ťažké

Povrch hranatých telies

Rozhodovačka • stredné

Povrch ihlanu

Rozhodovačka • stredné

Povrch hranola

Rozhodovačka • stredné

Povrch kocky a kvádra

Rozhodovačka • stredné

Objem kužeľa

Počítanie • stredné

Objem valca

Počítanie • stredné

Objem gule

Počítanie • stredné

Objem ihlanu

Počítanie • ťažké

Objem ihlanu

Počítanie • stredné

Objem hranola

Počítanie • ťažké

Objem hranola

Počítanie • stredné

Objem kocky a kvádra

Počítanie • ťažké

Objem kocky a kvádra

Počítanie • stredné

Obsah, obvod: mix kruh…

Počítanie • ťažké

Obsah, obvod: mix kruh…

Počítanie • stredné

Objem kužeľa

Rozhodovačka • ťažké

Objem valca

Rozhodovačka • ťažké

Objem hranatých telies

Rozhodovačka • stredné

Objem ihlanu

Rozhodovačka • stredné

Objem hranola

Rozhodovačka • stredné

Objem kocky a kvádra

Rozhodovačka • stredné

Objem gule

Rozhodovačka • ťažké

Objem okrúhlych telies

Rozhodovačka • ťažké

Obsah kruhového výseku

Počítanie • ťažké

Obsah kruhového výseku

Počítanie • stredné

Obvod: rovnobežník…

Rozhodovačka • stredné

Obvod: rovnobežník…

Rozhodovačka • ľahké

Obvod: štvorec, obdĺžnik…

Rozhodovačka • stredné

Obvod: štvorec, obdĺžnik…

Rozhodovačka • ľahké

Obvod: rovnoběžník…

Počítanie • stredné

Obvod: čtverec, obdélník…

Počítanie • stredné

Obsah: trojúhelník…

Počítanie • stredné

Obsah: čtverec, obdélník

Počítanie • stredné

Obsah kruhového výseku

Rozhodovačka • ťažké

Obsah kruhového výseku

Rozhodovačka • stredné

Obsah: trojuholník…

Rozhodovačka • stredné

Obsah štvorca a obdĺžnika

Rozhodovačka • stredné

Obsah na mriežke…

Rozhodovačka • ľahké

Obsah štvorca a obdĺžnika (na…

Rozhodovačka • ľahké

Dĺžka lomenej čiary (na…

Presúvanie • ľahké

Dĺžka úsečky (na mriežke)

Presúvanie • ľahké

Kruh a kružnica

Rozhodovačka • ľahké

Trojuholník: mix

Rozhodovačka • ľahké

Dĺžka oblúka

Rozhodovačka • ťažké

Dĺžka oblúka

Rozhodovačka • stredné

Radiány

Rozhodovačka • stredné

Konštrukčné úlohy…

Rozhodovačka • stredné

Konštrukcia trojuholníkov…

Rozhodovačka • ľahké

Rozšírené cvičenia

Sčítanie a odčítanie od 20 do…

Pexeso • stredné

Trojčlenka

Rozhodovačka • stredné

Zápis zadaní pomocou výrazu

Rozhodovačka • ťažké

Zápis výrazov s premennými

Rozhodovačka • ťažké

Obsah, obvod: vzorce…

Rozhodovačka • ťažké

Zápis zadania pomocou výrazov

Rozhodovačka • stredné

Zápis výrazov s premennými

Rozhodovačka • stredné

Zápis zadaní pomocou rovnice

Rozhodovačka • stredné

Vektory: pojmy

Rozhodovačka • stredné

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka • ľahké

Obvod: mix

Rozhodovačka • ľahké

Obsah: mix

Rozhodovačka • ťažké

Obsah kruhu

Rozhodovačka • stredné

Obsah kruhu

Rozhodovačka • ťažké

Vektory

Rozhodovačka • ťažké

Vektory

Rozhodovačka • stredné

Objem, povrch: guľa, valec…

Rozhodovačka • ťažké

Objem, povrch: kváder…

Rozhodovačka • stredné

Objem, povrch: vzorce…

Rozhodovačka • ťažké

Objem, povrch: vzorce…

Rozhodovačka • stredné

Úpravy výrazov s jednou…

Rozhodovačka • ľahké

Obsah, obvod: vzorce…

Rozhodovačka • stredné

Výrazy a ich úpravy: mix

Rozhodovačka • ťažké

Výrazy a ich úpravy: mix

Rozhodovačka • stredné

Operácie a vlastnosti v…

Rozhodovačka • stredné

Operácie a vlastnosti v…

Rozhodovačka • ľahké

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka • stredné

Dosadzovanie do výrazov

Rozhodovačka • stredné

Úpravy výrazov s jednou…

Rozhodovačka • ťažké

Úpravy výrazov s jednou…

Rozhodovačka • stredné

Obsah: mix

Rozhodovačka • stredné

Obvod: mix

Rozhodovačka • stredné

Súradnice bodov v rovine

Rozhodovačka • stredné

Dosadzovanie do výrazov

Krok po kroku • ľahké

Sústava dvoch rovníc…

Krok po kroku • stredné

Rovnice so zátvorkami

Krok po kroku • ťažké

Rovnice so zátvorkami

Krok po kroku • stredné

Sústava dvoch rovníc…

Krok po kroku • stredné

Úpravy výrazov s jednou…

Krok po kroku • ľahké

Konstrukčné úlohy prierezovo

Krok po kroku • ťažké

Konstrukčné úlohy prierezovo

Krok po kroku • stredné

Konstrukčné úlohy prierezovo

Krok po kroku • ľahké

Násobenie a delenie zlomkov

Presúvanie • ťažké

Porovnávanie desatinných…

Presúvanie • stredné

Povrch okrúhlych telies

Presúvanie • stredné

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia