Novinky

30 dní 90 dní 365 dní

Nové cvičenia

Odčítání do 10

Počítanie • ľahké

Sčítání do 10

Počítanie • ľahké

Odčítání do 10

Rozhodovačka • ľahké

Sčítání do 10

Rozhodovačka • ľahké

Stredová súmernosť

Presúvanie • ťažké

Doplňovanie radov: sčítanie a odčítanie

Počítanie • stredné

Mocniny

Počítanie • ľahké

Osová súmernosť

Presúvanie • ťažké

Povrch valca

Počítanie • ťažké

Priama a nepriama úmernosť

Krok po kroku • ťažké

Odchýlka dvoch priamok

Krok po kroku • ťažké

Odmocniny

Rozhodovačka • ľahké

Zlomky a percentá

Rozhodovačka • ľahké

Podmienky lomených výrazov

Rozhodovačka • stredné

Počítanie so zápornými číslami

Pexeso • ťažké

Odmocniny

Počítanie • ľahké

Body: mix

Počítanie • ľahké

Priamky: pojmy

Rozhodovačka • stredné

Porovnávanie a zaokrúhlovanie: mix

Počítanie • ľahké

Porovnávanie a zaokrúhlovanie: mix

Počítanie • stredné

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Rozhodovačka • stredné

Parabola: rovnice

Presúvanie • stredné

Pokročilé rovnice: mix

Počítanie • ľahké

Pokročilé rovnice: mix

Počítanie • stredné

Pokročilé rovnice: mix

Počítanie • ťažké

Hyperbola: středová rovnice

Presúvanie • stredné

Elipsa: středová rovnice

Presúvanie • stredné

Hľadanie vrcholu paraboly: úprava na štvorec

Presúvanie • ťažké

Obvod rovnobežníka

Rozhodovačka • ťažké

Zápis zadaní pomocou rovnice

Rozhodovačka • ľahké

Kružnice: středová rovnice

Presúvanie • stredné

Nákladiaky

Presúvanie • ťažké

Povrch kocky a kvádra

Počítanie • ľahké

Stred úsečky v rovine

Rozhodovačka • stredné

Vzájomná poloha úsečiek v rovine

Pexeso • stredné

Vzájomná poloha úsečiek v rovine

Rozhodovačka • ľahké

Všeobecná rovnica priamky v rovine

Presúvanie • stredné

Dĺžka úsečky v priestore

Presúvanie • stredné

Súradnice bodov v rovine

Rozhodovačka • stredné

Súradnice bodov v rovine

Rozhodovačka • ľahké

Dĺžka úsečky v rovine

Presúvanie • stredné

Délka úsečky

Pexeso • stredné

Všeobecná rovnica priamky v rovine

Rozhodovačka • stredné

Parametrická rovnica priamky v rovine

Presúvanie • stredné

Vzdialenosť bodov v priestore

Presúvanie • stredné

Velikost vektoru v rovině

Presúvanie • stredné

Súradnice vektorov

Presúvanie • stredné

Súradnice bodov v rovine

Pexeso • stredné

Vzdialenosť bodov v rovine

Presúvanie • stredné

Rozšírené cvičenia

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Pexeso • stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Pexeso • stredné

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Pexeso • stredné

Malá násobilka

Pexeso • ľahké

Sčítanie a odčítanie do 10

Pexeso • ľahké

Číselná os do 20

Pexeso • ľahké

Percentá: určovanie

Pexeso • stredné

Delenie so zvyškom

Pexeso • stredné

Mocniny

Pexeso • stredné

Sčítanie a odčítanie nad 100

Pexeso • ľahké

Zlomky na číselnej osi

Pexeso • stredné

Malá násobilka

Pexeso • stredné

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Pexeso • ľahké

Rímske číslice

Pexeso • ľahké

Zlomky a percentá

Pexeso • stredné

Krátenie zlomkov

Pexeso • stredné

Odmocniny

Pexeso • stredné

Mocniny

Pexeso • ťažké

Jednociferné delenie

Pexeso • ľahké

Malá násobilka

Pexeso • ťažké

Sčítanie a odčítanie do 20

Pexeso • stredné

Sčítanie a odčítanie do 20

Pexeso • ľahké

Názvy útvarov

Pexeso • ľahké

Hodiny: určovanie času

Pexeso • ľahké

Určovanie uhlov

Pexeso • ľahké

Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel

Rozhodovačka • ťažké

Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel

Rozhodovačka • stredné

Základné finančné pojmy

Rozhodovačka • ľahké

Obvod rovnobežníka

Rozhodovačka • stredné

Obvod rovnobežníka

Rozhodovačka • ľahké

Povrch ihlanu

Rozhodovačka • ťažké

Povrch gule

Rozhodovačka • stredné

Povrch kužeľa

Rozhodovačka • stredné

Povrch hranola

Rozhodovačka • ťažké

Povrch kocky a kvádra

Rozhodovačka • ťažké

Obsah, obvod: mix kruh a kruhový výsek

Rozhodovačka • ťažké

Obsah, obvod: mix kruh a kruhový výsek

Rozhodovačka • stredné

Obsah štvorca a obdĺžnika

Rozhodovačka • ťažké

Povrch kužeľa

Rozhodovačka • ťažké

Povrch gule

Rozhodovačka • ťažké

Povrch okrúhlych telies

Rozhodovačka • ťažké

Povrch hranatých telies

Rozhodovačka • stredné

Povrch ihlanu

Rozhodovačka • stredné

Povrch hranola

Rozhodovačka • stredné

Povrch kocky a kvádra

Rozhodovačka • stredné

Objem hranatých telies

Rozhodovačka • stredné

Objem hranola

Rozhodovačka • stredné

Objem kocky a kvádra

Rozhodovačka • stredné

Obvod: rovnobežník, lichobežník, všeobecný štvoruholník

Rozhodovačka • stredné

Obvod: rovnobežník, lichobežník, všeobecný štvoruholník

Rozhodovačka • ľahké

Obsah štvorca a obdĺžnika

Rozhodovačka • stredné

Kruh a kružnica

Rozhodovačka • ľahké

Trojčlenka

Rozhodovačka • stredné

Body: mix

Rozhodovačka • ľahké

Pomery: základy

Rozhodovačka • ľahké

Pomery: základy

Rozhodovačka • ťažké

Zápis zadaní pomocou rovnice

Rozhodovačka • stredné

Pomery: základy

Rozhodovačka • stredné

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka • ľahké

Obvod: mix

Rozhodovačka • ľahké

Obsah: mix

Rozhodovačka • ťažké

Obsah kruhu

Rozhodovačka • stredné

Obsah kruhu

Rozhodovačka • ťažké

Vektory: mix

Rozhodovačka • ťažké

Objem, povrch: guľa, valec, kužel

Rozhodovačka • ťažké

Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan

Rozhodovačka • stredné

Odmocniny

Rozhodovačka • ťažké

Výrazy a ich úpravy: mix

Rozhodovačka • ťažké

Výrazy a ich úpravy: mix

Rozhodovačka • stredné

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka • stredné

Zlomky: mix

Rozhodovačka • ťažké

Zlomky: mix

Rozhodovačka • ľahké

Mocniny a odmocniny: mix

Rozhodovačka • ťažké

Čísla: mix

Rozhodovačka • ľahké

Mocniny a odmocniny: mix

Rozhodovačka • stredné

Odmocniny

Rozhodovačka • stredné

Percentá: mix

Rozhodovačka • stredné

Zlomky a percentá

Rozhodovačka • stredné

Podmienky lomených výrazov

Rozhodovačka • ťažké

Obsah: mix

Rozhodovačka • stredné

Obvod: mix

Rozhodovačka • stredné

Zlomky: mix

Rozhodovačka • stredné

Konstrukčné úlohy prierezovo

Krok po kroku • ťažké

Základné rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku • ľahké

Vzdialenosť bodu od priamky

Krok po kroku • ťažké

Grafy exponenciálnych a logaritmických funkcií

Grafár • ťažké

Krátenie zlomkov

Presúvanie • ťažké

Krátenie zlomkov

Presúvanie • stredné

Krátenie zlomkov

Presúvanie • ľahké

Osová súmernosť

Presúvanie • stredné

Nákladiaky

Presúvanie • stredné

Nákladiaky

Presúvanie • ľahké

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia