Matematika: 2. trieda (2. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie do 10

Sčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Odčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítanie, odčítanie a myslenie

Sčítanie a odčítanie: mix

Deliteľnosť

Párne, nepárne

Priestorová predstavivosť

Priestorová predstavivosť v rovine

Nárys, pôdorys, bokorys

Geometrické pojmy

Názvy útvarov

Obsah a obvod

Dĺžka úsečky (na mriežke)

Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)

Počítanie s peniazmi

Odhad ceny bežných vecí

Grafy a tabuľky

Tabuľky: základné porozumenie

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia