Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie do 10

Obrázkové sčítavanie

Presúvanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 10

Rozhodovačka: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 10

Počítanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 10

Pexeso: ľahké

Sčítanie do 10 obrázkami

Pexeso: ľahké

Sčítanie do 10 obrázkami

Počítanie: ľahké

Sčítanie do 10 s obrázkami

Rozhodovačka: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 10

Roboti: ľahké
0

Sčítanie a odčítanie do 10

Strieľačka: ľahké
5

Sčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Sčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Presúvanie: ľahké

Odčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Odčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Presúvanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítanie obrázkami

Pexeso: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 20

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie do 20

Slovné úlohy: ľahké

Odčítanie obrázkami

Pexeso: ľahké

Sčítanie do 20 obrázkami

Počítanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 20

Rozhodovačka: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 20

Pexeso: stredné

Sčítanie a odčítanie do 20

Počítanie: ľahké

Sčítanie do 20 s obrázkami

Rozhodovačka: ľahké

Sčítanie a odčítanie do 20

Pexeso: ľahké

Kruh sčítania a odčítania

Presúvanie: ľahké

Sčítacie pyramídy

Presúvanie: ľahké

Sčítacie pyramídy

Presúvanie: stredné

Sčítacie pyramídy

Presúvanie: ťažké

Pavučiny

Presúvanie: ľahké

Pavučiny

Presúvanie: stredné

Sčítanie a odčítanie do 20

Roboti: ľahké
0

Sčítanie a odčítanie do 20

Strieľačka: ľahké
0

Sčítanie, odčítanie a myslenie

Sila skupín

Presúvanie: ľahké

Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)

Presúvanie: ľahké

Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)

Presúvanie: stredné

Sčítanie a odčítanie: mix

Sčítanie a odčítanie: mix

Rozhodovačka: ľahké

Sčítanie a odčítanie: mix

Počítanie: ľahké

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Sčítanie a odčítanie so zátvorkami

Sčítanie a odčítanie so zátvorkami

Počítanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie so zátvorkami

Pexeso: ľahké

Geometria: Priestorová predstavivosť

Priestorová predstavivosť v rovine

Rozdeľovačka: rozcvička

Rozdeľovačka: ľahké
0/11

Rozdeľovačka: ľahké

Rozdeľovačka: ľahké
0/29

Nárys, pôdorys, bokorys

Kocky: plán stavby

Rozhodovačka: ľahké

Geometria: Geometrické pojmy

Geometria: Obsah a obvod

Dĺžka úsečky (na mriežke)

Dĺžka úsečky (na mriežke)

Presúvanie: ľahké

Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)

Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)

Presúvanie: ľahké

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Tabuľky: základné porozumenie

Tabuľky útvarov

Presúvanie: ľahké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia