Aritmetika: Čísla

Počítanie do 20

Číselné domino

Presúvanie: ľahké

Číselná cesta

Presúvanie: ľahké

Číselná os do 20

Číselná os do 20

Počítanie: ľahké

Číselná os do 20

Pexeso: ľahké

Počítanie do 100

Počítanie do 100

Pexeso: ľahké

Počítanie do 100

Počítanie: stredné

Počítanie do 100

Rozhodovačka: ľahké

Odhad počtu bodiek

Rozhodovačka: ľahké

Počítanie do 100

Počítanie: ľahké

Porovnávanie čísel do 100

Porovnávanie čísel do 100

Rozhodovačka: ľahké

Tabuľka nerovnosti

Presúvanie: stredné

Tabuľka nerovností

Presúvanie: ťažké

Porovnávanie čísel do 1000

Porovnávanie čísel do 1000

Presúvanie: ľahké

Čísla do 1 000 slovom

Čísla do 1 000 slovom

Počítanie: ľahké

Čísla do 1 000 slovom

Rozhodovačka: ľahké

Čísla do 1 000 slovom

Pexeso: ľahké

Porovnávanie čísel do 1 000 000

Porovnávanie čísel do 1 000 000

Presúvanie: ľahké

Porovnávanie celých čísel

Presúvanie: ľahké

Veľké čísla slovom

Veľké čísla slovom

Rozhodovačka: ľahké

Veľké čísla slovom

Počítanie: ľahké

Veľké čísla slovom

Pexeso: stredné

Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

Rozhodovačka: stredné

Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

Počítanie: ľahké

Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

Rozhodovačka: ľahké

Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

Počítanie: stredné

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Rozhodovačka: ľahké

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Počítanie: ľahké

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Počítanie: stredné

Čísla: mix

Čísla: mix

Počítanie: ľahké

Čísla: mix

Počítanie: stredné

Čísla: mix

Rozhodovačka: ľahké

Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Sčítanie do 100 s obrázkami

Rozhodovačka: ľahké

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Slovné úlohy: ľahké

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Slovné úlohy: stredné

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Rozhodovačka: ľahké

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Pexeso: ľahké

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Počítanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Pexeso: stredné

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Počítanie: stredné

Sčítanie od 20 do 100 s obrázkami

Počítanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Roboti: ľahké
0

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Strieľačka: ľahké
0

Sčítanie a odčítanie nad 100

Sčítanie a odčítanie nad 100

Rozhodovačka: ľahké

Sčítanie a odčítanie nad 100

Slovné úlohy: ľahké

Sčítanie a odčítanie nad 100

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie a odčítanie nad 100

Slovné úlohy: stredné

Sčítanie a odčítanie nad 100

Počítanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie nad 100

Pexeso: ľahké

Sčítanie a odčítanie nad 100

Pexeso: stredné

Sčítanie a odčítanie nad 100

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie nad 100

Pexeso: ťažké

Sčítanie a odčítanie nad 100

Počítanie: ťažké

Sčítanie pod sebou

Sčítanie pod sebou

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie pod sebou

Počítanie: ľahké

Sčítanie pod sebou

Počítanie: stredné

Sčítanie pod sebou

Presúvanie: ľahké

Sčítanie pod sebou

Presúvanie: stredné

Odčítanie pod sebou

Odčítanie pod sebou

Rozhodovačka: stredné

Odčítanie pod sebou

Počítanie: ľahké

Odčítanie pod sebou

Počítanie: stredné

Odčítanie pod sebou

Presúvanie: ľahké

Odčítanie pod sebou

Presúvanie: stredné

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Rozhodovačka: stredné

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Rozhodovačka: ľahké

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Počítanie: ľahké

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Počítanie: stredné

Doplňovanie radov: sčítanie a odčítanie

Počítanie: ľahké

Aritmetika: Násobenie a delenie

Malá násobilka

Malá násobilka

Rozhodovačka: ľahké

Malá násobilka

Rozhodovačka: stredné

Tabuľka malej násobilky

Rozhodovačka: stredné

Malá násobilka

Slovné úlohy: ľahké

Malá násobilka

Slovné úlohy: stredné

Tabuľka malej násobilky

Rozhodovačka: ľahké

Malá násobilka

Presúvanie: ľahké

Malá násobilka

Počítanie: ľahké

Malá násobilka

Pexeso: ľahké

Malá násobilka

Pexeso: stredné

Malá násobilka

Počítanie: stredné

Malá násobilka

Pexeso: ťažké

Tabuľka malej násobilky

Počítanie: ľahké

Malá násobilka obrázkami

Pexeso: ľahké

Tabuľka malej násobilky

Počítanie: stredné

Tabuľka malej násobilky

Pexeso: stredné

Násobilka čísla 2

Pexeso: ľahké

Násobilka čísla 3

Pexeso: ľahké

Násobilka čísla 4

Pexeso: ľahké

Násobilka čísla 5

Pexeso: ľahké

Násobilka čísla 6

Pexeso: ľahké

Násobilka čísla 7

Pexeso: ľahké

Násobilka čísla 8

Pexeso: ľahké

Násobilka čísla 9

Pexeso: ľahké

Malá násobilka

Roboti: ľahké
0

Malá násobilka

Strieľačka: ľahké
0

Viacciferné násobenie

Viacciferné násobenie

Slovné úlohy: ľahké

Viacciferné násobenie

Pexeso: ľahké

Viacciferné násobenie

Slovné úlohy: stredné

Viacciferné násobenie

Pexeso: stredné

Viacciferné násobenie

Krok po kroku: ľahké

Viacciferné násobenie

Počítanie: ľahké

Viacciferné násobenie

Rozhodovačka: ľahké

Viacciferné násobenie

Počítanie: stredné

Viacciferné násobenie

Počítanie: ťažké

Písomné násobenie pod sebou

Písomné násobenie pod sebou

Rozhodovačka: stredné

Písomné násobenie pod sebou

Presúvanie: ľahké

Písomné násobenie pod sebou

Presúvanie: stredné

Jednociferné delenie

Delenie obrázkami

Pexeso: ľahké

Jednociferné delenie

Rozhodovačka: ľahké

Jednociferné delenie

Rozhodovačka: stredné

Jednociferné delenie

Počítanie: ľahké

Jednociferné delenie

Počítanie: stredné

Jednociferné delenie

Pexeso: ľahké

Jednociferné delenie

Roboti: ľahké
0

Jednociferné delenie

Strieľačka: ľahké
0

Delenie so zvyškom

Delenie so zvyškom

Slovné úlohy: ľahké

Delenie so zvyškom

Pexeso: ľahké

Delenie so zvyškom

Slovné úlohy: stredné

Delenie so zvyškom

Rozhodovačka: ľahké

Delenie so zvyškom

Počítanie: stredné

Delenie so zvyškom

Počítanie: ľahké

Delenie so zvyškom

Pexeso: stredné

Delenie so zvyškom

Presúvanie: ľahké

Delenie so zvyškom

Presúvanie: stredné

Delenie so zvyškom

Presúvanie: ťažké

Viacciferné delenie

Viacciferné delenie

Počítanie: ľahké

Viacciferné delenie

Počítanie: stredné

Viacciferné delenie

Rozhodovačka: stredné

Viacciferné delenie

Pexeso: ľahké

Viacciferné delenie

Krok po kroku: ľahké

Písomné delenie pod sebou

Písomné delenie pod sebou

Presúvanie: ľahké

Písomné delenie pod sebou

Presúvanie: stredné

Násobenie, delenie a myslenie

Pavučiny s násobením

Presúvanie: ľahké

Pavučiny s násobením

Presúvanie: stredné

Pavučiny s násobením

Presúvanie: ťažké

Násobenie a delenie: mix

Násobenie a delenie: mix

Rozhodovačka: ľahké

Násobenie a delenie: mix

Rozhodovačka: stredné

Násobenie a delenie: mix

Počítanie: ľahké

Násobenie a delenie: mix

Počítanie: stredné

Násobenie a delenie: mix

Slovné úlohy: ľahké

Násobenie a delenie: mix

Slovné úlohy: stredné

Geometria: Geometrické konštrukcie

Rovnobežky a kolmice

Rovnobežky a kolmice

Mriežkovaná: ľahké
0/9

Kolmice

Mriežkovaná: ľahké
0/9

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Krok po kroku: ľahké

Konštrukcia trojuholníkov: známe dĺžky strán

Konštrukcia trojuholníkov: známe dĺžky strán

Rozhodovačka: ľahké

Konstrukčné úlohy: štvoruholníky

Štvoruholníky

Mriežkovaná: ľahké
0/9

Geometrické konštrukcie: mix

Mriežkovaná: rozcvička

Mriežkovaná: ľahké
4/7

Elementárna algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítanie: ľahké

Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami

Myslím si číslo

Myslím si číslo

Slovné úlohy: stredné

Diskrétna matematika: Logika

Logické výroky

Morská logika

Rozhodovačka: ľahké

Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi

Nákupy, spoločné výdaje a vyrovnanie

Nákupy, spoločné výdaje a vyrovnanie

Presúvanie: ľahké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia