Aritmetika: Násobenie a delenie

Malá násobilka

Násobilka čísla 2

Násobilka čísla 3

Násobilka čísla 4

Násobilka čísla 5

Násobilka čísla 6

Násobilka čísla 7

Násobilka čísla 8

Násobilka čísla 9

Násobilka čísla 10

Tabuľka malej násobilky

Jednociferné delenie

Aritmetika: Deliteľnosť

Párne, nepárne

Geometria: Priestorová predstavivosť

Priestorová predstavivosť v rovine

Nárys, pôdorys, bokorys

Geometria: Geometrické pojmy

Názvy útvarov

Geometria: Obsah a obvod

Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Tabuľky: základné porozumenie

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia