Matematika: 3. trieda (3. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Sčítanie a odčítanie

Sčítanie do 10

Sčítanie a odčítanie do 10: mix

Sčítání do 20

Odčítání do 20

Sčítanie a odčítanie: mix

Sčítání od 20 do 100

Odčítání od 20 do 100

Viacciferné sčítanie a odčítanie

Sčítání nad 100

Odčítání nad 100

Sčítanie pod sebou

Odčítanie pod sebou

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Sčítanie, odčítanie a myslenie

Násobenie a delenie

Malá násobilka

Násobilka čísla 2

Násobilka čísla 3

Násobilka čísla 4

Násobilka čísla 5

Násobilka čísla 6

Násobilka čísla 7

Násobilka čísla 8

Násobilka čísla 9

Násobilka čísla 10

Tabuľka malej násobilky

Viacciferné násobenie

Jednociferné delenie

Delenie so zvyškom

Násobenie, delenie a myslenie

Násobenie a delenie: mix

Deliteľnosť

Párne, nepárne

Deliteľnosť

Delitelnosť: mix

Zlomky

Určovanie zlomkov

Porovnávanie zlomkov

Zlomky: mix

Obsah a obvod

Dĺžka úsečky (na mriežke)

Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)

Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: mix

Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia