Aritmetika: Čísla

Počítanie do 20

Číselná os do 20

Počítanie do 100

Porovnávanie čísel do 100

Porovnávanie čísel do 1000

Čísla do 1 000 slovom

Porovnávanie čísel do 1 000 000

Veľké čísla slovom

Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Čísla: mix

Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítanie a odčítanie do 20

Snehuliak mal na kabáte 9 gombíkov. 4 gombíky mu spadli. Koľko gombíkov mu ešte zostalo?

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítanie a odčítanie do 20

Kruh sčítania a odčítania

Sčítacie pyramídy

Sčítacie pyramídy

Sčítacie pyramídy

Pavučiny

Pavučiny

Pavučiny

Sčítanie, odčítanie a myslenie

Sila skupín

Sila skupín

Číselné ovály

Číselné ovály

Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)

Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)

Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)

Sčítanie a odčítanie: mix

Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Sčítanie a odčítanie nad 100

Sčítanie pod sebou

Odčítanie pod sebou

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Aritmetika: Násobenie a delenie

Malá násobilka

Viacciferné násobenie

Písomné násobenie pod sebou

Jednociferné delenie

Delenie so zvyškom

Viacciferné delenie

Písomné delenie pod sebou

Násobenie, delenie a myslenie

Násobenie a delenie: mix

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Sčítanie a odčítanie so zátvorkami

Poradie operácií, zátvorky

Približné počítanie

Počítanie a logické myslenie

Nákladiaky

Nákladiaky

Obrázkové rovnice

Číselné krížovky

Číselné krížovky

Doplň operáciu

Doplň operáciu

Magické štvorce

Kombinácie operácií: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Určovanie zlomkov

Porovnávanie zlomkov

Zlomky: mix

Geometria: Rovinné útvary

Obdĺžnik, štvorec

Geometria: Obsah, obvod

Dĺžka úsečky (na mriežke)

Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)

Obvod (na mriezke)

Obsah (na mriežke)

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Obsah, obvod: mix

Geometria: Objem, povrch

Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan

Elementárna algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Diskrétna matematika: Logika

Logické výroky

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Tabuľky: základné porozumenie

Vzťahy grafov a tabuliek

Stĺpcové grafy

Koláčové grafy

Spojnicové grafy

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia