viemeto.eu/FHP


Stiahnuť QR kód

Konstrukčné úlohy prierezovo

Pri riešení zložitejších konštrukčných úloh budeme využívať aj množiny bodov daných vlastností. Pripomeňme si tie najdôležitejšie.

os úsečky AB množina všetkých bodov, ktoré majú od bodov A, B rovnakú vzdialenosť
os úsečky AB množina stredov všetkých kružníc, ktoré prechádzajú bodmi A, B
kružnica množina všetkých bodov, ktoré majú od bodu S rovnakú vzdialenosť (polomer r)
os uhla množina všetkých bodov, ktoré majú od ramien uhla rovnakú vzdialenosť
rovnobežky množiny všetkých bodov, ktoré majú od priamky p rovnakú vzdialenosť
Tálesova kružnica nad úsečkou AB množina všetkých vrcholov pravých uhlov, ktorých ramená prechádzajú bodmi A, B
Zatvoriť

Konstrukčné úlohy prierezovo (ľahké)

Vyriešené:NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia