Prejsť na cvičenie:
Krok po kroku
Prejsť na tému:
Konstrukčné úlohy prierezovo
Zobraziť na celú obrazovku
Precvičujte neobmedzene

Váš denný počet odpovedí je obmedzený. Pre navýšenie limitu alebo prístup do svojho účtu s licenciou sa prihláste.

Prihlásiť sa
Zobraziť súhrn témy
FHP
Zdieľať

QR kód

QR kód je možné naskenovať napr. mobilným telefónom a tak sa dostať priamo k danému cvičeniu alebo sade príkladov.

Kód / krátka adresa

Trojznakový kód je možné napísať do vyhľadávacieho riadka, tiež je súčasťou skrátenej adresy.

Skopírujte kliknutím.

FHP
viemeto.eu/FHP

viemeto.eu/FHP

Konstrukčné úlohy prierezovo

Pri riešení zložitejších konštrukčných úloh budeme využívať aj množiny bodov daných vlastností. Pripomeňme si tie najdôležitejšie.

os úsečky AB množina všetkých bodov, ktoré majú od bodov A, B rovnakú vzdialenosť
os úsečky AB množina stredov všetkých kružníc, ktoré prechádzajú bodmi A, B
kružnica množina všetkých bodov, ktoré majú od bodu S rovnakú vzdialenosť (polomer r)
os uhla množina všetkých bodov, ktoré majú od ramien uhla rovnakú vzdialenosť
rovnobežky množiny všetkých bodov, ktoré majú od priamky p rovnakú vzdialenosť
Tálesova kružnica nad úsečkou AB množina všetkých vrcholov pravých uhlov, ktorých ramená prechádzajú bodmi A, B
Zatvoriť

Konstrukčné úlohy prierezovo (ľahké)

Vyriešené:NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia