Pexeso – 5. ročník

Naša úloha nie je úplne rovnaká ako klasické pexeso, ale má s ňou niečo spoločné: hľadanie dvojíc. U nás nie sú kartičky skryté, úlohou je iba odhaliť, ktoré dvojice patria k sebe. Odkrývajte správne a odhalíte pekný obrázok!

Vybraný ročník: 5. ročník (široký výber)

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 100
Čísla do 1 000 slovom
Veľké čísla slovom
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie a odčítanie nad 100
Násobenie a delenie
Malá násobilka   
Malá násobilka obrázkami
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Jednociferné delenie   
Delenie obrázkami
Delenie so zvyškom   
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Sčítanie a odčítanie so zátvorkami
Poradie operácií, zátvorky   
Celé čísla
Číselná os: celé čísla   
Počítanie so zápornými číslami   
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ   
Najmenší spoločný násobok   
Číselné sústavy
Rímske číslice   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov   
Zlomky slovom
Sčítanie a odčítanie zlomkov   
Zlomky: sčítanie obrázkami
Percentá
Počítanie s percentami   
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom   
Desatinné čísla slovom
Desatinné čísla na číselnej osi   
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel   

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Nárys, pôdorys, bokorys   
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strán
Nárys a pôdorys
Geometrické pojmy
Názvy útvarov   
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod na mriežke: mix
Obsah (na mriežke)
Obsah na mriežke: mix
Uhly
Určovanie uhlov   
Operácie a vlastnosti v rovine
Zhodnosť

Elementárna algebra

Rovnice
Základná rovnica s jednou neznámou   

Funkcie

Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine   

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času   
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky dĺžky   
Jednotky hmotnosti   
Jednotky obsahu   
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia