Nastavenie cvičeníPozor, nastavenia sú platné iba pre toto cvičenie a systém.

viemeto.eu/FNH


Stiahnuť QR kód

Priemer a medián

Priemer a medián sú miery centrálnej (strednej) tendencie, vyjadrujú teda „typickú“ hodnotu premenných z určitej vzorky.

Priemer je súčet hodnôt vydelený ich počtom. Presnejšie povedané ide o aritmetický priemer (existujú aj iné druhy priemerov, napr. harmonický či geometrický).

Medián je stredná hodnota zo zoradenej postupnosti hodnôt. Je definovaný ako hodnota väčšia alebo rovná polovici hodnôt v súbore a menšia alebo rovná polovici hodnôt v súbore.

Príklad: Zoberme si súbor hodnôt 10, 3, 8, 4, 5. Priemer je súčet delený počtom, teda 30:5=6. Na určenie mediánu hodnoty najskôr zoradíme: 3, 4, 5, 8, 10. Medián je stredná hodnota, teda 5.

Ak má súbor párny počet prvkov, väčšinou sa za medián označuje priemer dvoch stredných hodnôt. Napríklad pre súbor hodnôt 10, 2, 9, 4, 14, 5 je zoradená postupnosť 2, 4, 5, 9, 10, 14. Hodnoty uprostred postupnosti sú 5 a 9, medián je teda 7.

Niekedy máme súbor hodnôt, ktoré je možné usporiadať podľa veľkosti, ale nie je možné vypočítať aritmetický priemer dvoch hodnôt. Napríklad pre súbor štyroch hodnôt S, M, XL, XXL veľkostí oblečenia spĺňa definíciu mediánu akákoľvek hodnota od M do XL, teda M, L, i XL.

Zatvoriť

Priemer a medián (stredné)

Vyriešené:

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia