Presúvanie – 5. trieda (5. ročník)

Presúvate kartičky na správne miesta na obrázku. Cvičenie má jednoduché ovládanie a pritom ponúka množstvo zaujímavých úloh, pri ktorých je často potrebné premýšľať trochu netradičným spôsobom.

Filter podľa ročníka

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 20
Číselné domino
Číselná cesta
Rímske číslice  
Zobraziť súhrn témy
Rímske rovnice
Porovnávanie a zaokrúhlovanie
Porovnávanie čísel do 100
Tabuľka nerovnosti
Tabuľka nerovností
Porovnávanie čísel do 1 000 000
Porovnávanie celých čísel
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítacie pyramídy
Pavučiny
Sčítanie, odčítanie a myslenie
Sila skupín
Číselné ovály
Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Odčítanie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Tabuľka malej násobilky
Písomné násobenie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Písomné delenie pod sebou
Písomné delenie dvojciferným činiteľom
Násobenie, delenie a myslenie
Pavučiny s násobením
Počítanie: kombinácie operácií
Počítanie a logické myslenie
Nákladiaky
Obrázkové rovnice
Číselné krížovky
Doplň operáciu
Magické štvorce
Celé čísla
Číselná os: celé čísla  
Zobraziť súhrn témy

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky na číselnej osi  
Zobraziť súhrn témy
Porovnávanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Krátenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Percentá
Percentá: určovanie  
Zobraziť súhrn témy
Desatinné čísla
Porovnávanie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Porovnávanie desatinných čísel (vrátane záporných)
Desatinné čísla na číselnej osi  
Zobraziť súhrn témy

Geometria

Priestorová predstavivosť
Sieť kocky  
Zobraziť súhrn témy
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Dĺžka úsečky (na mriežke)
Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)
Obvod na mriežke: mix
Obsah (na mriežke)
Obsah na mriežke: mix
Dĺžka a obvod
Obvod: mix  
Zobraziť súhrn témy
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť  
Zobraziť súhrn témy
Zhodnosť
Zhodnosť na mriežke

Elementárna algebra

Pomery
Pomery: základy  
Zobraziť súhrn témy

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky hmotnosti  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky obsahu  
Zobraziť súhrn témy

Diskrétna matematika

Množiny
Vennove diagramy  
Zobraziť súhrn témy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia