Rozhodovačka – 5. ročník

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Vybraný ročník: 5. ročník (úzky výber)

Aritmetika

Čísla
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky   
Zaokrúhlovanie veľkých čisel
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie nad 100
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
Malá násobilka   
Tabuľka malej násobilky
Písomné násobenie pod sebou   
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky   
Približné počítanie
Číselné sústavy
Rímske číslice   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov   

Geometria

Priestorová predstavivosť
Nárys, pôdorys, bokorys   
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Obsah a obvod
Obsah (na mriežke)
Obsah štvorca a obdĺžnika (na mriežke)
Obsah
Obsah štvorca a obdĺžnika
Objem a povrch
Povrch
Povrch kocky a kvádra
Geometrické konštrukcie
Konštrukčné úlohy: trojuholníky   

Jednotky, miery

Čas
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky dĺžky   
Prevody jednotiek dĺžky
Jednotky dĺžky: zo života
Jednotky hmotnosti   
Jednotky hmotnosti: zo života
Prevody jednotiek hmotnosti
Jednotky: mix

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Odhad ceny bežných vecí
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia