Prejsť na cvičenie:
Rozhodovačka
Prejsť na tému:
Kocka, kváder
Zobraziť na celú obrazovku
Precvičujte neobmedzene

Váš denný počet odpovedí je obmedzený. Pre navýšenie limitu alebo prístup do svojho účtu s licenciou sa prihláste.

Prihlásiť sa
Zobraziť súhrn témy
GD1
Zdieľať
Zobrazit nastavenie cvičení

QR kód

QR kód je možné naskenovať napr. mobilným telefónom a tak sa dostať priamo k danému cvičeniu alebo sade príkladov.

Kód / krátka adresa

Trojznakový kód je možné napísať do vyhľadávacieho riadka, tiež je súčasťou skrátenej adresy.

Skopírujte kliknutím.

GD1
viemeto.eu/GD1

Nastavenie cvičení


Pozor, nastavenie je platné iba pre toto cvičenie a predmet.

viemeto.eu/GD1

Kocka, kváder

Kocka a kváder sú priestorové geometrické útvary, ktoré patria medzi mnohosteny, špeciálnejšie ide o zvláštne prípady hranolov.

Kocka je priestorový útvar, ktorý má šesť stien, tvar každej steny je štvorec. Všetky hrany kocky majú rovnakú dĺžku a všetky vnútorné uhly sú pravé, teda ich veľkosť je 90°. Príklady kocky v bežnom živote zahŕňajú kocky cukru alebo Rubikovu kocku.

Na výpočet objemu kocky použijeme vzorec V = a^3, kde a je dĺžka hrany kocky.

Povrch kocky s dĺžkou hrany a sa vypočíta pomocou vzorca S = 6a^2.

Kváder je tiež hranol, ale na rozdiel od kocky majú jeho steny tvar obdĺžnikov. Kváder má tri rozmery: šírku, dĺžku a výšku, ktoré nemusia byť rovnaké, ako je tomu v prípade kocky. Kváder má šesť stien, tvar každej steny je obdĺžnik alebo štvorec, ak sú všetky steny tvaru štvorca, ide o kocku.

Príklady kvádrov v bežnom živote zahŕňajú krabice, knihy alebo tehly.

Objem kvádra získame vzorcom V = a \cdot b \cdot c, kde a,b,c sú rozmery kvádra.

Povrch kvádra vypočítame ako súčet obsahov všetkých jeho šiestich obdĺžnikových stien S = 2(ab + bc + ac). Dvojice protiľahlých stien sú zhodné obdĺžniky, preto majú rovnaké obsahy.

Zatvoriť

Kocka, kváder (stredné)

Vyriešené:

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia