Prejsť na cvičenie:
Rozhodovačka
Prejsť na tému:
Osová súmernosť
Zobraziť na celú obrazovku
Precvičujte neobmedzene

Váš denný počet odpovedí je obmedzený. Pre navýšenie limitu alebo prístup do svojho účtu s licenciou sa prihláste.

Prihlásiť sa
Zobraziť súhrn témy
EH6
Zdieľať
Zobrazit nastavenie cvičení

QR kód

QR kód je možné naskenovať napr. mobilným telefónom a tak sa dostať priamo k danému cvičeniu alebo sade príkladov.

Kód / krátka adresa

Trojznakový kód je možné napísať do vyhľadávacieho riadka, tiež je súčasťou skrátenej adresy.

Skopírujte kliknutím.

EH6
viemeto.eu/EH6

Nastavenie cvičení


Pozor, nastavenie je platné iba pre toto cvičenie a predmet.

viemeto.eu/EH6

Osová súmernosť

Osová súmernosť je daná priamkou o a priraďuje každému bodu X mimo os taký bod X', že priamka o je osou úsečky XX'. Inými slovami: obraz má od osi rovnakú vzdialenosť ako pôvodný bod a spojnica bodov je kolmá na os. Osová súmernosť zachováva vzdialenosti aj uhly, ide teda o druh zhodnosti.

Príklady

Modré a oranžové útvary sú vzájomne osovo súmerné podľa osi o:

Pre lepšie pochopenie môže byť užitočné porovnať osovú a stredovú súmernosť.

Osovo súmerný útvar

Útvar označujeme za osovo súmerný, ak je v nejakej osovej súmernosti obrazom seba samého. Os tejto súmernosti potom nazývame osou útvaru. Obrázok uvádza príklady útvarov osovo súmerných (zelené, s vyznačenými osami súmernosti) aj tých nesúmerných (červené):

Ďalšie príklady:

  • Úsečka je osovo súmerná a má v rovine jedinú os súmernosti (kolmicu v jej strede).
  • Rovnoramenný trojuholník je osovo súmerný.
  • Trojuholník, ktorý nie je rovnoramenný, nie je osovo súmerný.
  • Všetky pravidelné mnohouholníky sú osovo súmerné. Počet osí súmernosti je rovný počtu vrcholov mnohouholníka.
  • Kruh je osovo súmerný a má nekonečne veľa osí súmernosti.
Zatvoriť

Osová súmernosť (ľahké)

Vyriešené:

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia