Prejsť na cvičenie:
Rozhodovačka
Prejsť na tému:
Priemer, medián a modus (použitie)
Zobraziť na celú obrazovku
Precvičujte neobmedzene

Váš denný počet odpovedí je obmedzený. Pre navýšenie limitu alebo prístup do svojho účtu s licenciou sa prihláste.

Prihlásiť sa
Zobraziť súhrn témy
FSF
Zdieľať
Zobrazit nastavenie cvičení

QR kód

QR kód je možné naskenovať napr. mobilným telefónom a tak sa dostať priamo k danému cvičeniu alebo sade príkladov.

Kód / krátka adresa

Trojznakový kód je možné napísať do vyhľadávacieho riadka, tiež je súčasťou skrátenej adresy.

Skopírujte kliknutím.

FSF
viemeto.eu/FSF

Nastavenie cvičení


Pozor, nastavenie je platné iba pre toto cvičenie a predmet.

viemeto.eu/FSF

Priemer, medián a modus (použitie)

Aritmetický priemer, medián a modus sú charakteristiky polohy znaku. Používame ich k popisu typickej hodnoty znaku.

Aritmetický priemer pre daný súbor sa počíta ako podiel súčtu hodnôt znaku rozsahom súboru.

  • Aritmetický priemer je možné vypočítať pre intervalové a pomerové znaky.
  • Najlepšie sa hodí k popisu typickej hodnoty znaku, ktorý nadobúda v danom súbore podobných hodnôt bez príliš odlišných extrémov, ktoré by aritmetický priemer vychýlili mimo typické hodnoty.

Príklad použitia aritmetického priemeru – súbor hodnôt 122, 116, 120, 118 znaku „výška dieťaťa v cm“ má aritmetický priemer 119.

Medián delí rad vzostupne zoradených hodnôt na dve rovnako početné polovice.

  • Pre nepárny počet hodnôt je medián stredný prvok.
  • Pre párny počet hodnôt môže definícii mediánu zodpovedať viac hodnôt, niekedy sa v takom prípade berie ako medián aritmetický priemer dvoch prostredných hodnôt (samozrejme len ak pre daný znak aritmetický priemer môžeme vypočítať).
  • Medián je možné určiť pre ordinálne, intervalové a pomerové znaky.
  • Nie je ovplyvnený extrémnymi hodnotami ako aritmetický priemer.

Príklad použitia mediánu – súbor hodnôt 1, 1000, 1002, 1003 znaku „hmotnosť krokodíla v kg“ má medián 1001 (alebo akékoľvek číslo od 1000 do 1002). Extrémne malá hodnota 1 spôsobí, že aritmetický priemer je 751{,}5, čo nezodpovedá typickej hodnote „niečo málo cez 1000 kg“.

Modus je hodnota znaku, ktorá má v danom súbore najväčšiu relatívnu (i absolútnu) početnosť.

  • Takých hodnôt môže byť viac než jedna.
  • Modus môžeme vypočítať pre nominálne, ordinálne, intervalové a pomerové znaky.

Príklad použitia – modus súboru hodnôt 1, 1, 1, 1, 2, 2 znaku „počet hrbov ťavy“ je 1.

Zatvoriť

Priemer, medián a modus (použitie) (stredné)

Vyriešené:

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia