Matematika: 7. trieda (7. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Sčítanie a odčítanie

Sčítanie, odčítanie a myslenie

Násobenie a delenie

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Počítanie: kombinácie operácií

Počítanie a logické myslenie

Mocniny, odmocniny, logaritmy

Mocniny

Zlomky

Zlomky na číselnej osi

Porovnávanie zlomkov

Krátenie zlomkov

Zmiešané čísla

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Zlomky: mix

Priestorová predstavivosť

Priestorová predstavivosť v rovine

Priestorová predstavivosť: 3D objekty

Počty vrcholov, strán, hrán

Sieť kocky

Geometrické pojmy

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Rovinné útvary

Trojuholník: mix

Geometrické konštrukcie

Konstrukčné úlohy prierezovo

Analytická geometria

Súradnice bodov v rovine

Úlohy s rovnicami

Myslím si číslo

Počítanie s peniazmi

Prevody mien

Finančné pojmy a princípy

Základné finančné pojmy

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia