Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie, odčítanie a myslenie

Číselné ovály

Presúvanie: stredné

Aritmetika: Násobenie a delenie

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Presúvanie: stredné

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Zápis číselných výrazov

Zápis číselných výrazov

Rozhodovačka: stredné

Počítanie a logické myslenie

Zákerné slovné úlohy

Slovné úlohy: stredné

Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy

Mocniny

Mocniny

Presúvanie: ľahké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky na číselnej osi

Zlomky na číselnej osi

Počítanie: stredné

Zlomky na číselnej osi

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky na číselnej osi

Rozhodovačka: stredné

Zlomky na číselnej osi

Pexeso: stredné

Zlomky na číselnej osi

Presúvanie: stredné

Porovnávanie zlomkov

Porovnávanie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Porovnávanie zlomkov

Presúvanie: stredné

Porovnávanie zlomkov

Rozhodovačka: ťažké

Krátenie zlomkov

Krátenie zlomkov

Počítanie: stredné

Krátenie zlomkov

Krok po kroku: stredné

Krátenie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Krátenie zlomkov

Pexeso: ľahké

Krátenie zlomkov

Presúvanie: stredné

Krátenie zlomkov

Pexeso: stredné

Zmiešané čísla

Zmiešané čísla

Pexeso: stredné

Zmiešané čísla

Počítanie: stredné

Zmiešané čísla

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Pexeso: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Krok po kroku: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Presúvanie: ľahké

Sčítanie zlomkov s obrázkami

Počítanie: stredné

Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Rozhodovačka: ťažké

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Presúvanie: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Krok po kroku: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Pexeso: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Počítanie: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Presúvanie: stredné

Zlomky: mix

Zlomky: mix

Slovné úlohy: stredné

Geometria: Priestorová predstavivosť

Priestorová predstavivosť: 3D objekty

Drôtik v priehľadnej kocke

Rozhodovačka: ľahké

Počty vrcholov, strán, hrán

Počty vrcholov, strán, hrán

Počítanie: stredné

Geometria: Geometrické pojmy

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Rozhodovačka: ľahké

Geometria: Objem a povrch

Povrch hranatých telies

Povrch kocka a kvádra

Presúvanie: stredné

Objem hranatých telies

Objem kocky a kvádra

Presúvanie: stredné

Geometria: Geometrické konštrukcie

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Krok po kroku: stredné

Konstrukčné úlohy prierezovo

Konstrukčné úlohy prierezovo

Krok po kroku: ľahké

Elementárna algebra: Algebraické výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Dosadzovanie do výrazov

Krok po kroku: ľahké

Zápis pomocou výrazu

Zápis výrazov s premennými

Rozhodovačka: stredné

Zápis zadania pomocou výrazov

Rozhodovačka: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia