Matematika: 1. stredná škola

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Celé čísla

Výrazy s absolútnou hodnotou

Celé čísla: mix

Logaritmus

Logaritmus: výpočet

Rovinné útvary

Pytagorova veta: aplikácie

Geometrické konštrukcie

Konstrukčné úlohy prierezovo

Operácie a vlastnosti v rovine

Podobnosť

Nerovnice

Kvadratické nerovnice

Postupnosti a rady

Aritmetická a geometrická postupnosť

Zápis postupností

Typy a vlastnosti funkcií

Základné typy funkcií

Vlastnosti funkcií

Grafy funkcií

Graf lineárnej funkcie

Grafy kvadratických funkcií

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Grafy goniometrických funkcií

Graf lineárnej nerovnice

Grafy funkcií: mix

Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Lineárne funkcie: mix

Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Hodnoty goniometrických funkcií

Vlastnosti goniometrických funkcií

Goniometrické funkcie: mix

Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Kombinatorika

Kombinatorika: pojmy

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia