Aritmetika: Celé čísla

Aritmetika: Logaritmus

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky: mix

Zlomky: mix

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Výpočty s desatinnými číslami

Výpočty s desatinnými číslami

Počítanie: ťažké

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Počítanie: ťažké

Desetinné čísla: mix

Desetinné čísla: mix

Rozhodovačka: ťažké

Desetinné čísla: mix

Počítanie: ťažké

Geometria: Rovinné útvary

Pytagorova veta: aplikácie

Pytagorova veta: aplikácie

Rozhodovačka: ťažké

Geometria: Geometrické konštrukcie

Konstrukčné úlohy prierezovo

Konstrukčné úlohy prierezovo

Krok po kroku: ťažké

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Podobnosť

Podobnosť

Mriežkovaná: ľahké
0/6

Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami

Úlohy o zmesiach

Slovné úlohy o zmesiach

Slovné úlohy: ťažké

Úlohy s pohybom

Slovné úlohy s pohybom

Slovné úlohy: stredné

Úlohy s rovnicami: mix

Úlohy s rovnicami: mix

Slovné úlohy: ťažké

Elementárna algebra: Nerovnice

Kvadratické nerovnice

Kvadratické nerovnice

Presúvanie: ťažké

Elementárna algebra: Postupnosti a rady

Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií

Vlastnosti funkcií

Vlastnosti funkcií: mix

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Lineárne funkcie

Lineárne funkcie: mix

Lineárne funkcie: mix

Rozhodovačka: stredné

Funkcie: Kvadratické funkcie

Funkcie: Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Krok po kroku: ťažké

Goniometrické funkcie: mix

Goniometrické funkcie: mix

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Diskrétna matematika: Kombinatorika

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia