Matematika: 2. stredná škola

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Mocniny, odmocniny, logaritmy

Záporné mocniny

Mocniny a odmocniny: mix

Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: mix

Operácie a vlastnosti v rovine

Podobnosť

Nerovnice

Nerovnice s absolútnou hodnotou

Typy a vlastnosti funkcií

Základné typy funkcií

Vlastnosti funkcií

Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Lineárne funkcie: mix

Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Hodnoty goniometrických funkcií

Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce

Kombinatorika

Kombinačné čísla

Popisná štatistika

Absolútna a relatívna početnosť

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia