Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy

Záporné mocniny

Záporné mocniny

Počítanie: ťažké

Mocniny a odmocniny: mix

Mocniny a odmocniny: mix

Pexeso: stredné

Geometria: Objem a povrch

Objem, povrch: mix

Objem a povrch: guľa, valec, kužeľ

Slovné úlohy: ťažké

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: značenie

Rozhodovačka: ťažké

Geometrické konštrukcie: mix

Ťažisko

Mriežkovaná: ľahké
0/8

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Podobnosť

Podobnosť

Rozhodovačka: ťažké

Geometria: Analytická geometria

Rovnice priamky

Rovnice priamky

Rozhodovačka: stredné

Elementárna algebra: Nerovnice

Nerovnice s absolútnou hodnotou

Nerovnice s absolútnou hodnotou

Presúvanie: stredné

Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií

Základné typy funkcií

Základné typy funkcií

Rozhodovačka: ťažké

Vlastnosti funkcií

Vlastnosti funkcií

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Rozhodovačka: ťažké

Hodnoty goniometrických funkcií

Hodnoty goniometrických funkcií

Rozhodovačka: ťažké

Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce

Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce

Rozhodovačka: ťažké

Diskrétna matematika: Množiny

Vlastnosti množín a množinových operácií

Vlastnosti množín a množinových operácií

Rozhodovačka: ťažké

Vennove diagramy

Vennove diagramy

Pexeso: ťažké

Množiny: mix

Slovné úlohy na množiny

Slovné úlohy: ťažké

Diskrétna matematika: Kombinatorika

Kombinačné čísla

Kombinačné čísla

Pexeso: ťažké

Diskrétna matematika: Popisná štatistika

Absolútna a relatívna početnosť

Absolútna a relatívna početnosť

Rozhodovačka: stredné

Finančná gramotnosť: Finančné pojmy a princípy

Finančné produkty: pojmy

Finančné produkty: pojmy

Rozhodovačka: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia