Matematika: 7. trieda (7. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie, odčítanie a myslenie

Aritmetika: Násobenie a delenie

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Zápis číselných výrazov

Počítanie a logické myslenie

Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy

Mocniny

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky na číselnej osi

Porovnávanie zlomkov

Krátenie zlomkov

Zmiešané čísla

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Zlomky: mix

Geometria: Geometrické konštrukcie

Konstrukčné úlohy prierezovo

Geometria: Analytická geometria

Súradnice bodov v rovine

Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi

Prevody mien

Finančná gramotnosť: Finančné pojmy a princípy

Základné finančné pojmy

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Vzťahy grafov a tabuliek

Spojnicové grafy

Bodové grafy

Grafy a tabuľky: mix

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia