Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie, odčítanie a myslenie

Aritmetika: Násobenie a delenie

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Zápis číselných výrazov

Počítanie a logické myslenie

Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy

Mocniny

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky na číselnej osi

Porovnávanie zlomkov

Krátenie zlomkov

Zmiešané čísla

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Zlomky: mix

Geometria: Geometrické konštrukcie

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Konstrukčné úlohy prierezovo

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi

Prevody mien

Finančná gramotnosť: Finančné pojmy a princípy

Základné finančné pojmy

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia