Matematika: 1. stredná škola

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Výpočty s desatinnými číslami

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Desetinné čísla: mix

Geometria: Rovinné útvary

Pytagorova veta: aplikácie

Geometria: Geometrické konštrukcie

Konstrukčné úlohy prierezovo

Elementárna algebra: Nerovnice

Kvadratické nerovnice

Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií

Základné typy funkcií

Vlastnosti funkcií

Funkcie: Grafy funkcií

Graf lineárnej funkcie

Grafy kvadratických funkcií

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Grafy goniometrických funkcií

Graf lineárnej nerovnice

Grafy funkcií: mix

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Lineárne funkcie: mix

Funkcie: Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Hodnoty goniometrických funkcií

Vlastnosti goniometrických funkcií

Goniometrické funkcie: mix

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia