Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy

Výrazy s mocninami a odmocninami

Záporné mocniny

Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Výpočty s desatinnými číslami

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Desetinné čísla: mix

Elementárna algebra: Rovnice

Rovnice s neznámou v menovateli

Rovnice so zlomkami

Rovnice s desatinnými číslami

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Sústava 2 lineárnych rovníc

Kvadratické rovnice

Rovnice: mix

Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií

Základné typy funkcií

Vlastnosti funkcií

Funkcie: Grafy funkcií

Graf lineárnej funkcie

Grafy kvadratických funkcí

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Grafy goniometrických funkcií

Graf lineárnej nerovnice

Grafy funkcií: mix

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Lineárne funkcie: mix

Funkcie: Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Hodnoty goniometrických funkcií

Vlastnosti goniometrických funkcií

Goniometrické funkcie: mix

Diskrétna matematika: Logika

Logické výroky

Logika: pojmy

Vyhodnocovanie logických výrazov

Úpravy logických výrazov

Logika: mix

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia