Matematika: 2. stredná škola

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy

Záporné mocniny

Mocniny a odmocniny: mix

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Podobnosť

Elementárna algebra: Rovnice

Rovnice so zlomkami

Elementárna algebra: Nerovnice

Nerovnice s absolútnou hodnotou

Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií

Základné typy funkcií

Vlastnosti funkcií

Funkcie: Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Hodnoty goniometrických funkcií

Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce

Diskrétna matematika: Kombinatorika

Kombinačné čísla

Diskrétna matematika: Popisná štatistika

Absolútna a relatívna početnosť

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia