Rozhodovačka – 5. trieda (5. ročník)

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Filter podľa ročníka


Aritmetika

Čísla
Počítanie do 100
Odhad počtu bodiek
Rímske číslice  
Zobraziť vysvetlenie témy
Čísla do 1 000 slovom
Veľké čísla slovom
Čísla: mix
Porovnávanie a zaokrúhlovanie
Porovnávanie čísel do 100
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zaokrúhlovanie veľkých čisel
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítanie pod sebou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Odčítanie pod sebou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
Malá násobilka  
Zobraziť vysvetlenie témy
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Písomné násobenie pod sebou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednociferné delenie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Delenie so zvyškom  
Zobraziť vysvetlenie témy
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zápis číselných výrazov
Približné počítanie
Celé čísla
Porovnávanie celých čísel
Číselná os: celé čísla  
Zobraziť vysvetlenie témy
Deliteľnosť
Párne, nepárne  
Zobraziť vysvetlenie témy
Deliteľnosť  
Zobraziť vysvetlenie témy
Delitelnosť: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zlomky na číselnej osi  
Zobraziť vysvetlenie témy
Porovnávanie zlomkov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zmiešané čísla  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zlomky: mix
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom  
Zobraziť vysvetlenie témy
Porovnávanie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zaokrúhľovanie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Desatinné čísla na číselnej osi  
Zobraziť vysvetlenie témy
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Násobenie a delenie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Delenie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Nárys, pôdorys, bokorys  
Zobraziť vysvetlenie témy
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Priestorové útvary
Kocka, kváder
Obsah a obvod
Obsah (na mriežke)
Obsah štvorca a obdĺžnika (na mriežke)
Dĺžka a obvod
Obvod trojuholníka
Obvod štvorca a obdĺžnika
Obvod: mix  
Zobraziť vysvetlenie témy
Obvod: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obvod: pravidelné mnohouholníky
Obsah
Obsah štvorca a obdĺžnika
Obsah, obvod: mix
Objem a povrch
Povrch
Povrch kocky a kvádra
Geometrické konštrukcie
Konštrukčné úlohy: trojuholníky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Konštrukcia trojuholníkov: známe dĺžky strán
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť  
Zobraziť vysvetlenie témy

Elementárna algebra

Pomery
Pomery: základy  
Zobraziť vysvetlenie témy

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednotky času  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednotky
Jednotky dĺžky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Prevody jednotiek dĺžky
Jednotky dĺžky: zo života
Jednotky hmotnosti  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednotky hmotnosti: zo života
Prevody jednotiek hmotnosti
Jednotky obsahu  
Zobraziť vysvetlenie témy
Prevody jednotiek obsahu
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednotky teploty  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednotky teploty: zo života
Jednotky: mix
Výber správnej jednotky

Diskrétna matematika

Logika
Logické výroky
Morská logika

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Odhad ceny bežných vecí
Prevody mien
Finančné pojmy a princípy
Základné finančné pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia