Aritmetika

FT7
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/FT7)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/FT7


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn
Súhrn je skrytý.

Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Aritmetika
Čísla
Počítanie do 20
Číselné domino
Číselná cesta
Rímske číslice  
Zobraziť súhrn témy
Rímske rovnice
Porovnávanie a zaokrúhlovanie
Porovnávanie čísel do 20
Porovnávanie čísel do 100
Tabuľka nerovnosti
Tabuľka nerovností
Porovnávanie čísel do 1000
Porovnávanie čísel do 1 000 000
Porovnávanie celých čísel
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Obrázkové sčítavanie
Sčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)
Odčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)
Sčítanie a odčítanie do 20
Kruh sčítania a odčítania
Sčítacie pyramídy
Pavučiny
Sčítanie, odčítanie a myslenie
Sila skupín
Číselné ovály
Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Odčítanie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Tabuľka malej násobilky
Písomné násobenie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Písomné delenie pod sebou
Písomné delenie dvojciferným činiteľom
Násobenie, delenie a myslenie
Pavučiny s násobením
Počítanie: kombinácie operácií
Počítanie a logické myslenie
Nákladiaky
Obrázkové rovnice
Číselné krížovky
Doplň operáciu
Magické štvorce
Celé čísla
Číselná os: celé čísla  
Zobraziť súhrn témy
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Odmocniny  
Zobraziť súhrn témy


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Aritmetika
Čísla
Počítanie do 100
Odhad počtu bodiek
Rímske číslice  
Zobraziť súhrn témy
Čísla do 1 000 slovom
Veľké čísla slovom
Čísla: mix
Porovnávanie a zaokrúhlovanie
Porovnávanie čísel do 100
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky  
Zobraziť súhrn témy
Zaokrúhlovanie veľkých čisel
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Sčítanie do 10 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítanie do 20 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie do 100 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítanie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Odčítanie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
Malá násobilka  
Zobraziť súhrn témy
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Písomné násobenie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Jednociferné delenie  
Zobraziť súhrn témy
Delenie so zvyškom  
Zobraziť súhrn témy
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky  
Zobraziť súhrn témy
Porovnávanie výsledkov: sčítanie a odčítanie do 20
Porovnávanie výsledkov výpočtov
Zápis číselných výrazov
Približné počítanie
Celé čísla
Porovnávanie celých čísel
Číselná os: celé čísla  
Zobraziť súhrn témy
Počítanie so zápornými číslami  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s absolútnou hodnotou  
Zobraziť súhrn témy
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Párne, nepárne  
Zobraziť súhrn témy
Deliteľnosť  
Zobraziť súhrn témy
Prvočísla  
Zobraziť súhrn témy
Najväčší spoločný deliteľ  
Zobraziť súhrn témy
Najmenší spoločný násobok  
Zobraziť súhrn témy
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Odmocniny  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobraziť súhrn témy
Záporné mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Vedecký zápis čísel  
Zobraziť súhrn témy
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s logaritmami  
Zobraziť súhrn témy


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Aritmetika
Čísla
Počítanie do 20
Číselná os do 20  
Zobraziť súhrn témy
Počítanie do 100
Rímske číslice  
Zobraziť súhrn témy
Čísla do 1 000 slovom
Veľké čísla slovom
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Sčítanie do 10 obrázkami
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítanie obrázkami
Odčítanie obrázkami
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie a odčítanie nad 100
Násobenie a delenie
Malá násobilka  
Zobraziť súhrn témy
Malá násobilka obrázkami
Tabuľka malej násobilky
Násobilka čísla 2
Násobilka čísla 3
Násobilka čísla 4
Násobilka čísla 5
Násobilka čísla 6
Násobilka čísla 7
Násobilka čísla 8
Násobilka čísla 9
Viacciferné násobenie
Jednociferné delenie  
Zobraziť súhrn témy
Delenie obrázkami
Delenie so zvyškom  
Zobraziť súhrn témy
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Sčítanie a odčítanie so zátvorkami
Poradie operácií, zátvorky  
Zobraziť súhrn témy
Celé čísla
Číselná os: celé čísla  
Zobraziť súhrn témy
Počítanie so zápornými číslami  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s absolútnou hodnotou  
Zobraziť súhrn témy
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ  
Zobraziť súhrn témy
Najmenší spoločný násobok  
Zobraziť súhrn témy
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Odmocniny  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobraziť súhrn témy
Záporné mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet  
Zobraziť súhrn témy


Krok po kroku

Doplňovanie jednotlivých krokov v rozsiahlejšom postupe.


Aritmetika
Násobenie a delenie
Viacciferné násobenie
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky  
Zobraziť súhrn témy
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ  
Zobraziť súhrn témy
Najmenší spoločný násobok  
Zobraziť súhrn témy


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Aritmetika
Čísla
Číselná os do 20  
Zobraziť súhrn témy
Počítanie do 100
Rímske číslice  
Zobraziť súhrn témy
Čísla do 1 000 slovom
Veľké čísla slovom
Čísla: mix
Porovnávanie a zaokrúhlovanie
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky  
Zobraziť súhrn témy
Zaokrúhlovanie veľkých čisel
Porovnávanie a zaokrúhlovanie: mix
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Sčítanie do 10 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítanie do 20 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie od 20 do 100 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie nad 100
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Doplňovanie radov: sčítanie a odčítanie
Násobenie a delenie
Malá násobilka  
Zobraziť súhrn témy
Násobilka čísla 2
Násobilka čísla 3
Násobilka čísla 4
Násobilka čísla 5
Násobilka čísla 6
Násobilka čísla 7
Násobilka čísla 8
Násobilka čísla 9
Násobilka čísla 10
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Jednociferné delenie  
Zobraziť súhrn témy
Delenie so zvyškom  
Zobraziť súhrn témy
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Sčítanie a odčítanie so zátvorkami
Poradie operácií, zátvorky  
Zobraziť súhrn témy
Počítanie a logické myslenie
Počítanie s nápadom
Doplňovanie radov: počítanie
Kombinácie operácií: mix
Celé čísla
Číselná os: celé čísla  
Zobraziť súhrn témy
Počítanie so zápornými číslami  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s absolútnou hodnotou  
Zobraziť súhrn témy
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ  
Zobraziť súhrn témy
Najmenší spoločný násobok  
Zobraziť súhrn témy
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Odmocniny  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobraziť súhrn témy
Záporné mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet  
Zobraziť súhrn témy


Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.


Aritmetika
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 20
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie a odčítanie nad 100
Násobenie a delenie
Malá násobilka  
Zobraziť súhrn témy
Viacciferné násobenie
Delenie so zvyškom  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Počítanie a logické myslenie
Slovné úlohy na výpočet veku
Zákerné slovné úlohy
Kombinácie operácií: mix
Kombinácie základných operácií
Deliteľnosť
Delitelnosť: mix


Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Aritmetika
      Čísla
           Rímske číslice Spustiť
      Sčítanie a odčítanie
           Sčítanie a odčítanie do 10 Spustiť
           Sčítanie a odčítanie do 20 Spustiť
      Viacciferné sčítanie a odčítanie
           Sčítanie a odčítanie od 20 do 100 Spustiť
      Násobenie a delenie
           Malá násobilka Spustiť
           Jednociferné delenie Spustiť
      Celé čísla
           Číselná os: celé čísla Spustiť
           Počítanie so zápornými číslami Spustiť
      Deliteľnosť
           Párne, nepárne Spustiť
           Deliteľnosť Spustiť

Strieľačka

Hra na rýchlosť: vyberáte správne možnosti skôr, ako vám uletia.


Aritmetika
      Čísla
           Rímske číslice Spustiť
      Sčítanie a odčítanie
           Sčítanie a odčítanie do 10 Spustiť
           Sčítanie a odčítanie do 20 Spustiť
      Viacciferné sčítanie a odčítanie
           Sčítanie a odčítanie od 20 do 100 Spustiť
      Násobenie a delenie
           Malá násobilka Spustiť
           Jednociferné delenie Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia