Aritmetika


« Na prehľad tém

Podtémy

Čísla
              Počítanie do 20
              Číselná osa do 20
              Počítanie do 100
              Porovnávanie čísel do 100
              Čísla slovne
              Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky
Sčítanie a odčítanie
              Sčítanie a odčítanie do 10
              Sčítanie a odčítanie do 20
              Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
              Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
              Sčítanie a odčítanie nad 100
              Sčítanie pod sebou
              Odčítanie pod sebou
              Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
              Malá násobilka
              Viacciferné násobenie
              Písomné násobenie pod sebou
              Jednociferné delenie
              Delenie so zvyškom
              Viacciferné delenie
              Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
              Poradie operácií, zátvorky
              Počítanie s nápadom
              Približné počítanie
              Kombinácie operácií: mix
Celé čísla
              Porovnávanie celých čísel
              Číselná os: celé čísla
              Počítanie so zápornými číslami
              Výrazy s absolútnou hodnotou
              Celé čísla: mix
Deliteľnosť
              Párne, nepárne
              Deliteľnosť
              Najväčší spoločný deliteľ
              Najmenší spoločný násobok
              Prvočísla
              Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
              Mocniny
              Odmocniny
              Vedecký zápis čísel
              Záporné mocniny
              Výrazy s mocninami a odmocninami
              Logaritmy
              Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
              Rímske čísla
              Binárne čísla

Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.

Aritmetika
Čísla
Počítanie do 20
Číselné domino
Číselná cesta
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 20
Kolečko sčítání a odčítání
Sčítací pyramidy
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie pod sebou
Odčítanie pod sebou
Násobenie a delenie
Písomné násobenie pod sebou
Počítanie: kombinácie operácií
Kombinácie operácií: mix
Číselné křížovky
Číselné sústavy
Rímske čísla
Římské rovnice


Ukázka

Odvodzovanie

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazu alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.

Aritmetika
Násobenie a delenie
Viacciferné násobenie
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky


Ukázka

Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.

Aritmetika
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 20
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie a odčítanie nad 100
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Viacciferné násobenie
Delenie so zvyškom
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Kombinácie operácií: mix
Kombinácie základných operácií
Deliteľnosť
Delitelnosť: mix


Ukázka

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.

Aritmetika
Čísla
Počítanie do 100
Odhad počtu bodiek
Porovnávanie čísel do 100
Čísla slovne
Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky
Čísla: mix
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Sčítanie do 10 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítanie do 20 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie do 100 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítanie pod sebou
Odčítanie pod sebou
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Tabuľka malej násobilky
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Písomné násobenie pod sebou
Jednociferné delenie
Delenie so zvyškom
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky
Približné počítanie
Celé čísla
Porovnávanie celých čísel
Číselná os: celé čísla
Počítanie so zápornými číslami
Výrazy s absolútnou hodnotou
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Párne, nepárne
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ
Najmenší spoločný násobok
Prvočísla
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny
Odmocniny
Vedecký zápis čísel
Záporné mocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami  Nový obsah
Logaritmy
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
Rímske čísla
Binárne čísla


Ukázka

Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.

Aritmetika
Čísla
Počítanie do 20
Číselná osa do 20
Počítanie do 100
Čísla slovne
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Sčítanie do 10 obrázkami
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítanie obrázkami
Odčítanie obrázkami
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie a odčítanie nad 100
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Malá násobilka obrázkami
Tabuľka malej násobilky
Násobilka čísla 2
Násobilka čísla 3
Násobilka čísla 4
Násobilka čísla 5
Násobilka čísla 6
Násobilka čísla 7
Násobilka čísla 8
Násobilka čísla 9
Viacciferné násobenie
Jednociferné delenie
Delenie obrázkami
Delenie so zvyškom
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky
Celé čísla
Číselná os: celé čísla
Počítanie so zápornými číslami
Výrazy s absolútnou hodnotou
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ
Najmenší spoločný násobok
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny
Odmocniny
Záporné mocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami
Logaritmy
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
Rímske čísla
Binárne čísla


Ukázka

Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.

Aritmetika
Čísla
Číselná osa do 20
Počítanie do 100
Čísla slovne
Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky
Čísla: mix
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Sčítanie do 10 obrázkami
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítanie do 20 obrázkami
Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie od 20 do 100 obrázkami
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítanie pod sebou
Odčítanie pod sebou
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Doplňovanie radov: sčítanie a odčítanie
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Jednociferné delenie
Delenie so zvyškom
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Doplňovanie radov: počítanie
Poradie operácií, zátvorky
Počítanie s nápadom
Kombinácie operácií: mix
Celé čísla
Číselná os: celé čísla
Počítanie so zápornými číslami
Výrazy s absolútnou hodnotou
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ
Najmenší spoločný násobok
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny
Odmocniny
Záporné mocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami
Logaritmy
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
Rímske čísla
Binárne čísla


Ukázka

Kalkulačka

Úloha, pri ktorej musíte logicky myslieť a počítať. Dostala sa vám do ruky kalkulačka, na ktorej chýbajú niektoré tlačidlá. Vašou úlohou je vyrobiť na displeji zadané čísla.

Logaritmus

Mocniny a odmocninyUkázka

Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.

Aritmetika
      Sčítanie a odčítanie
           Sčítanie a odčítanie do 20
1
2
3
4
5
6
7
8
Spustiť
      Násobenie a delenie
           Jednociferné delenie
1
2
3
4
5
6
Spustiť
           Viacciferné delenie
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť

Strieľačka

Hra na rýchlosť: vyberáte správne možnosti skôr, ako vám uletia.

Aritmetika
      Sčítanie a odčítanie
           Sčítanie a odčítanie do 10
1
2
3
4
5
Spustiť
           Sčítanie a odčítanie do 20
1
2
3
4
5
6
Spustiť
      Viacciferné sčítanie a odčítanie
           Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
1
2
3
4
5
6
Spustiť
      Násobenie a delenie
           Malá násobilka
1
2
3
4
5
6
Spustiť
           Jednociferné delenie
1
2
3
4
5
Spustiť
      Mocniny, odmocniny, logaritmy
           Mocniny a odmocniny: mix
1
2
3
Spustiť
      Číselné sústavy
           Rímske čísla
1
2
3
4
5
Spustiť
           Binárne čísla
1
2
3
4
Spustiť

Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.

Aritmetika
      Sčítanie a odčítanie
           Sčítanie a odčítanie do 10
1
2
3
4
Spustiť
           Sčítanie a odčítanie do 20
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
      Viacciferné sčítanie a odčítanie
           Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
      Násobenie a delenie
           Malá násobilka
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Jednociferné delenie
1
2
3
4
Spustiť
      Celé čísla
           Číselná os: celé čísla
1
2
3
4
Spustiť
           Počítanie so zápornými číslami
1
2
3
4
Spustiť
      Deliteľnosť
           Párne, nepárne
1
2
3
4
Spustiť
           Deliteľnosť
1
2
3
Spustiť
      Mocniny, odmocniny, logaritmy
           Logaritmy
1
2
3
Spustiť
      Číselné sústavy
           Rímske čísla
1
2
3
4
Spustiť
           Binárne čísla
1
2
3
4
Spustiť

Závody

Hra pre viacerých hráčov. Do cieľa závodu dorazí prvý ten, kto odpovedá správne a rýchlo.

Aritmetika
Čísla
Počítanie do 100
Odhad počtu teček
Porovnávanie čísel do 100
Čísla slovne
Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky
Čísla: mix
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítání do 20 obrázkově
Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítání do 100 obrázkově
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítanie pod sebou
Odčítanie pod sebou
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Tabulka malé násobilky
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Písomné násobenie pod sebou
Jednociferné delenie
Delenie so zvyškom
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky
Približné počítanie
Celé čísla
Porovnávanie celých čísel
Číselná os: celé čísla
Počítanie so zápornými číslami
Výrazy s absolútnou hodnotou
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Párne, nepárne
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ
Najmenší spoločný násobok
Prvočísla
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny
Odmocniny
Vedecký zápis čísel
Záporné mocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami
Logaritmy
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
Rímske čísla
Binárne čísla

Tímovka

Hra pre viacerých hráčov. Všetci hráči odpovedajú na rovnaké otázky, po každej otázke sa zobrazí štatistika úspešnosti.

Aritmetika
Čísla
Počítanie do 100
Odhad počtu teček
Porovnávanie čísel do 100
Čísla slovne
Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky
Čísla: mix
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Sčítanie do 10 obrázkami
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítanie do 20 obrázkami
Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie do 100 obrázkami
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítanie pod sebou
Odčítanie pod sebou
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Tabulka malé násobilky
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Písomné násobenie pod sebou
Jednociferné delenie
Delenie so zvyškom
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky
Približné počítanie
Celé čísla
Porovnávanie celých čísel
Číselná os: celé čísla
Počítanie so zápornými číslami
Výrazy s absolútnou hodnotou
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Párne, nepárne
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ
Najmenší spoločný násobok
Prvočísla
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny
Odmocniny
Vedecký zápis čísel
Záporné mocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami
Logaritmy
Výrazy s logaritmy
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
Rímske čísla
Binárne čísla

Územia

Hra pre viacerých hráčov. Odpovedáte na otázky a bojujete s ostatnými o územie. Je dôležitá nie len správnosť, ale i rýchlosť.

Aritmetika
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Sčítanie a odčítanie do 20
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Jednociferné delenie
Celé čísla
Číselná os: celé čísla
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Logaritmy
Číselné sústavy
Rímske čísla
Binárne čísla

Tipovačka

Hra pre viacerých hráčov, no môže hrať aj jeden hráč. V obmedzenom čase odhadujete správny výsledok na mape alebo na číselnej osi. Najpresnejší tip víťazí.

Aritmetika
Čísla
Počítanie do 100
Odhad počtu teček
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie nad 100
Násobenie a delenie
Viacciferné násobenie
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny
Odmocniny
Logaritmy

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM