Graf lineárnej funkcie

viemeto.eu/FWN


Stiahnuť QR kód

Nadradené Funkcie » Grafy funkcií » Graf lineárnej funkcie
Predchádzajúce Dosadzovanie do výrazov Súradnice bodov v rovine
Nadväzujúce Grafy goniometrických funkciíGraf lineárnej nerovniceGrafy funkcií s absolútnou hodnotouGrafy kvadratických funkciíZákladné typy funkciíGrafy exponenciálnych a logaritmických funkcií

Lineárnu funkciu môžeme vždy zapísať v tvare f(x) = a\cdot x + b, kde a a b sú konštanty. Parameter a je smernica (tiež nazývaná sklon), parameter b je absolútny člen. Grafom lineárnej funkcie je priamka, pričom platí:

  • Absolútny člen b udáva „zvislý posun“. Je to priesečník priamky s osou y. V uvedených príkladoch je vyznačený oranžovou farbou.
  • Smernica a udáva sklon priamky, čo môžeme vyjadriť ako „o koľko jednotiek na osi y sa priamka posunie za jednu jednotku na osi x“. V uvedených príkladoch je smernica vyznačená žltou farbou.

Dôležité sú znamienka (naznačené v obrázkoch šípkami). Kladný absolútny člen znamená posun hore, záporný absolútny člen znamená posun dole. Kladná smernica znamená stúpajúcu priamku, záporná smernica znamená klesajúcu priamku.


    

Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Graf lineárnej funkcie   


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Graf lineárnej funkcie   


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Graf lineárnej funkcie   


Grafár

Grafár je špecializované cvičenie na prácu s grafom a funkciami.


Graf lineárnej funkcie   
Smernice lineárnej funkcie
Grafické znázornenie rovnice
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia