Zlomky

FVG
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/FVG)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/FVG


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn

Zlomky zapisujeme v tvare \frac{a}{b}, kde a sa nazýva čitateľ a b menovateľ. Aby mal zlomok zmysel, nesmie byť menovateľ nula. Význam zlomku zodpovedá deleniu. Napríklad: v zlomku \frac32 je čitateľom číslo 3 a menovateľom číslo 2, hodnota zlomku \frac32 sa rovná deleniu 3:2 = 1{,}5 („jeden a pol“).

Rozširovanie a krátenie

Hodnota zlomku sa nemení rozširovaním a krátením (nenulovým číslom c).

Rozšírenie číslom c: \frac{a}{b} = \frac{c\cdot a}{c \cdot b}
Krátenie číslom c: \frac{a}{b} = \frac{a:c}{b:c}

Príklady:

  • Rozšírenie zlomku \frac64 číslom 5: \frac64 = \frac{6\cdot 5}{4\cdot 5} = \frac{30}{20}.
  • Krátenie zlomku \frac64 číslom 2: \frac64 = \frac{6:2}{4:2} = \frac{3}{2}.

Základný tvar

Vďaka rozširovaniu a kráteniu môžeme rovnakú hodnotu zapísať nekonečným mnôžstvom rôznych zlomkov. Zlomok \frac{a}{b} je v základnom tvare, ak sú čísla a, b nesúdeliteľné (ich jediný kladný spoločný deliteľ je teda číslo 1). Príklady:

  • Zlomok \frac64 nie je v základnom tvare, pretože čísla 6 a 4 sú súdeliteľné (majú spoločný deliteľ 2, ktorým je môžné zlomok krátiť).
  • Zlomok \frac34 je v základnom tvare, pretože čísla 3 a 4 sú nesúdeliteľné.
Vysvetlenie mi pomohlo
Vysvetlenie mi nepomohlo
Súhrn je skrytý.

Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Zlomky
Určovanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky na číselnej osi  
Zobraziť súhrn témy
Porovnávanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Krátenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie a odčítanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Zlomky
Určovanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky na číselnej osi  
Zobraziť súhrn témy
Porovnávanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zmiešané čísla  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie a odčítanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky, mocniny, odmocniny  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky: mix


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Zlomky
Určovanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky slovom
Zlomky na číselnej osi  
Zobraziť súhrn témy
Krátenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zmiešané čísla  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie a odčítanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy


Krok po kroku

Doplňovanie jednotlivých krokov v rozsiahlejšom postupe.


Zlomky
Krátenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie a odčítanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Zlomky
Určovanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky na číselnej osi  
Zobraziť súhrn témy
Krátenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zmiešané čísla  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie a odčítanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie zlomkov s obrázkami
Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkom
Násobenie a delenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Výpočty so zlomkami
Zlomky: mix


Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.


Zlomky
Zlomky: mix


Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Zlomky
      Určovanie zlomkov Spustiť
      Porovnávanie zlomkov Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia