Čísla

Počítanie do 20

Číselná os do 20

Počítanie do 100

Porovnávanie čísel do 100

Čísla do 1 000 slovom

Porovnávanie čísel do 1 000 000

Veľké čísla slovom

Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Čísla: mix

Viacciferné sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Sčítanie a odčítanie nad 100

Sčítanie pod sebou

Odčítanie pod sebou

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Násobenie a delenie

Malá násobilka

Tabuľka malej násobilky

Viacciferné násobenie

Písomné násobenie pod sebou

Jednociferné delenie

Delenie so zvyškom

Viacciferné delenie

Písomné delenie pod sebou

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Násobenie, delenie a myslenie

Násobenie a delenie: mix

Počítanie: kombinácie operácií

Sčítanie a odčítanie so zátvorkami

Poradie operácií, zátvorky

Zápis číselných výrazov

Približné počítanie

Počítanie a logické myslenie

Kombinácie operácií: mix

Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Porovnávanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Desatinné čísla na číselnej osi

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Desetinné čísla: mix

Geometrické pojmy

Názvy útvarov

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Obsah a obvod

Dĺžka a obvod (na mriežke)

Dĺžka úsečky (na mriežke)

Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)

Obvod štvorca a obdĺžnika (na mriežke)

Obvod trojuholníka (na mriežke)

Obvod na mriežke: mix

Obsah (na mriežke)

Obsah štvorca a obdĺžnika (na mriežke)

Obsah na mriežke: mix

Obvod trojuholníka

Obvod štvorca a obdĺžnika

Obvod: mix

Obsah štvorca a obdĺžnika

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Geometrické konštrukcie

Rovnobežky a kolmice

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Konštrukcia trojuholníkov: známe dĺžky strán

Konstrukčné úlohy: štvoruholníky

Konstrukčné úlohy prierezovo

Geometrické konštrukcie: mix

Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Finančné pojmy a princípy

Základné finančné pojmy

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia