Matematika: 6. ročník

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Čísla

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Číselné sústavy

Rímske číslice

Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Porovnávanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Desatinné čísla na číselnej osi

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Desetinné čísla: mix

Geometrické pojmy

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Objem a povrch

Povrch kocky a kvádra

Geometrické konštrukcie

Rovnobežky a kolmice

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Konstrukčné úlohy: štvoruholníky

Geometrické konštrukcie: mix

Úlohy s rovnicami

Pomery: základy

Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Počítanie s peniazmi

Nákupy, spoločné výdaje a vyrovnanie

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia