Aritmetika: Čísla

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Počítanie: stredné

Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie, odčítanie a myslenie

Číselné ovály

Presúvanie: ľahké

Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)

Presúvanie: ťažké

Aritmetika: Číselné sústavy

Rímske číslice

Rímske rovnice

Presúvanie: stredné

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: určovanie

Percentá: určovanie

Presúvanie: ľahké

Odhady percent – bodky

Rozhodovačka: ľahké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Desatinné čísla slovom

Pexeso: stredné

Desatinné čísla slovom

Rozhodovačka: stredné

Porovnávanie desatinných čísel

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Porovnávanie desatinných čísel

Presúvanie: stredné

Porovnávanie desatinných čísel (vrátane záporných)

Presúvanie: stredné

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka: ťažké

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Počítanie: stredné

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Rozhodovačka: ťažké

Desatinné čísla na číselnej osi

Desatinné čísla na číselnej osi

Rozhodovačka: stredné

Desatinné čísla na číselnej osi

Pexeso: stredné

Desatinné čísla na číselnej osi

Presúvanie: ľahké

Desatinné čísla na číselnej osi

Presúvanie: stredné

Desatinné čísla na číselnej osi

Roboti: ľahké
0

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Počítanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Pexeso: stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Roboti: ľahké
0

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Strieľačka: ľahké
0

Násobenie a delenie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Počítanie: ľahké

Násobenie a delenie desatinných čísel

Rozhodovačka: ľahké

Násobenie a delenie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Násobenie a delenie desatinných čísel

Počítanie: stredné

Násobenie a delenie desatinných čísel

Roboti: ľahké
0

Násobenie a delenie desatinných čísel

Strieľačka: ľahké
0

Delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Počítanie: ľahké

Desetinné čísla: mix

Desetinné čísla: mix

Slovné úlohy: stredné

Desetinné čísla: mix

Rozhodovačka: stredné

Geometria: Geometrické pojmy

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy: veľkosť uhlov

Rozhodovačka: ľahké

Geometria: Geometrické konštrukcie

Rovnobežky a kolmice

Kolmice

Mriežkovaná: ľahké
0/9

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Krok po kroku: ľahké

Trojuholníky

Mriežkovaná: ľahké
0/10

Konstrukčné úlohy: štvoruholníky

Štvoruholníky

Mriežkovaná: ľahké
0/9

Geometrické konštrukcie: mix

Vzdialenosti

Mriežkovaná: ľahké
0/9

Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami

Pomery: základy

Pomery: základy

Rozhodovačka: ľahké

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Súradnice bodov v rovine

Pexeso: stredné

Diskrétna matematika: Logika

Logické výroky

Morská logika

Rozhodovačka: ľahké

Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi

Nákupy, spoločné výdaje a vyrovnanie

Nákupy, spoločné výdaje a vyrovnanie

Presúvanie: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia