Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Sieť kocky   
Geometrické pojmy
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Dĺžka úsečky (na mriežke)
Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)
Obvod na mriežke: mix
Obsah (na mriežke)
Obsah na mriežke: mix
Dĺžka a obvod
Obvod: mix   
Obsah
Obsah kruhu   
Obsah: mix   
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranatých telies   
Povrch kocka a kvádra
Povrch hranola a ihlanu
Povrch okrúhlych telies   
Objem
Objem hranatých telies   
Objem kocky a kvádra
Objem hranola a ihlanu
Objem okrúhlych telies   
Uhly
Uhly v trojuholníku   
Uhly v štvoruholníku   
Uhly a kružnice   
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť   
Stredová súmernosť   
Zhodnosť
Zhodnosť na mriežke
Podobnosť
Podobnosť na mriežke
Analytická geometria
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Rovnice kužeľosečiek


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Nárys, pôdorys, bokorys   
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Nárys a pôdorys
Sieť kocky   
Siete kocky
Siete telies   
Rezy kocky
Rezy telies
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov   
Pojmy súvisiace s uhlami   
Pojmy: veľkosť uhlov
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom   
Pojmy súvisiace s kružnicou   
Pojmy súvisiace s kružnicou
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Trojuholník: mix
Kruh a kružnica
Vzájomná poloha dvoch kružníc
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod
Obvod trojuholníka
Obvod štvorca a obdĺžnika
Obvod rovnobežníka
Obvod lichobežníka
Obvod kruhu, dĺžka kružnice
Obvod: mix   
Obvod: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obvod: rovnobežník, lichobežník, všeobecný štvoruholník
Obsah
Obsah trojúholníka
Obsah štvorca a obdĺžnika
Obsah rovnobežníka
Obsah lichobežníka
Obsah kruhu   
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah: mix   
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: mix kruh a kruhový výsek
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem a povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Uhly
Určovanie uhlov   
Uhly v trojuholníku   
Uhly v štvoruholníku   
Uhly a mnohouholníky   
Uhly a kružnice   
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie   
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny   
Konštrukčné úlohy: trojuholníky   
Konštrukcia trojuholníkov: známe dĺžky strán
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť   
Stredová súmernosť   
Zhodnosť
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Analytická geometria
Body
Úsečky
Vektory: pojmy
Operácie s vektormi
Rovnice priamky
Rovnice roviny
Kuželosečky
Kuželosečky: mix


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Nárys, pôdorys, bokorys   
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strán
Nárys a pôdorys
Siete telies   
Geometrické pojmy
Názvy útvarov   
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod na mriežke: mix
Obsah (na mriežke)
Obsah na mriežke: mix
Uhly
Určovanie uhlov   
Operácie a vlastnosti v rovine
Zhodnosť


Krok po kroku

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.


Geometria
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: slovné úlohy po krokoch
Euklidove vety   
Obsah a obvod
Obsah
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah sivej oblasti
Objem a povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol
Uhly
Uhly v trojuholníku   
Geometrické konštrukcie
Konštrukčné úlohy: trojuholníky   
Konstrukčné úlohy prierezovo   
Analytická geometria
Rovnice priamky
Polohové úlohy
Metrické úlohy


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Počet kociek
Počty vrcholov, strán, hrán   
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: mix
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod na mriežke: mix
Obsah (na mriežke)
Obsah na mriežke: mix
Dĺžka a obvod
Obvod trojuholníka
Obvod štvorca a obdĺžnika
Obvod rovnobežníka
Obvod lichobežníka
Obvod kruhu, dĺžka kružnice
Obvod: mix   
Obvod: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obvod: rovnobežník, lichobežník
Obsah
Obsah trojúholníka
Obsah štvorca a obdĺžnika
Obsah rovnobežníka
Obsah lichobežníka
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah: mix   
Obsah: štvorec, obdĺžnik
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky
Uhly
Uhly v trojuholníku   
Uhly v štvoruholníku   
Uhly a mnohouholníky   
Uhly: mix


Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.


Geometria
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: úlohy s diagramom
Obsah a obvod
Obsah, obvod: mix
Objem a povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol
Objem a povrch: guľa, valec, kužeľ
Uhly
Uhly: mix
Slovné úlohy s uhlami


Mriežkovaná

Úloha na precvičenie geometrie s jednoduchým ovládaním a zaujímavými úlohami.


Pytagorova veta: aplikácie

Obvod

Obsah, obvod

Rovnobežky a kolmice

Kolmice

Ťažšie rovnobežky

Trojuholníky

Štvoruholníky

Ťažšie štvoruholníky

Mriežkovaná: rozcvička

Vzdialenosti

Ťažisko

Osová súmernosť

Ťažšia osová súmernosť

Stredová súmernosť

Ťažšia stredová súmernosť

Rotácia

Podobnosť

Rozdeľovačka

Logická úloha, ktorá precvičuje priestorovú predstavivosť. Rozdeľte územie na rovnako veľké časti. Časti musia byť totožné, môžu však byť rotované alebo aj prevrátené.


Rozdeľovačka: rozcvička

Rozdeľovačka: ľahké

Rozdeľovačka: stredné

Rozdeľovačka: ťažké

Rozdeľovačka: skutočná výzvaRoboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Geometria
      Geometrické pojmy
           Názvy útvarov
1
2
3
4
Spustiť
      Uhly
           Určovanie uhlov
1
2
3
4
Spustiť
           Uhly v trojuholníku
1
2
3
4
Spustiť
      Operácie a vlastnosti v rovine
           Podobnosť
1
2
3
4
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia