Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Siete kocky
Geometrické pojmy
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
Obsah, obvod: kruh, kružnica
Obsah kruhu
Objem, povrch
Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan  Nový obsah
Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan  Nový obsah
Uhly
Uhly v trojuholníku
Uhly v štvoruholníku
Uhly a kružnice
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť
Stredová súmernosť
Podobnosť  Nový obsah
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie
Analytická geometria
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Rovnice kužeľosečiek


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Nárys, pôdorys, bokorys
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Nárys a pôdorys
Siete kocky
Siete kocky
Siete telies
Rez kocky
Rezy telies
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov
Pojmy súvisiace s uhlami
Pojmy: uhly
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Pojmy súvisiace s kružnicou
Pojmy súvisiace s kružnicou
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
Obsah, obvod: kruh, kružnica
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužeľ
Uhly
Určovanie uhlov
Uhly v trojuholníku
Uhly v štvoruholníku
Uhly a mnohouholníky
Uhly a kružnice
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť
Stredová súmernosť
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie
Pytagorova veta: aplikácie
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Analytická geometria
Úsečky
Vektory: pojmy
Operácie s vektormi
Rovnice priamky
Rovnice roviny
Kuželosečky
Kuželosečky: mix


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Nárys, pôdorys, bokorys
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strán
Nárys a pôdorys
Siete telies
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Geometrické pojmy
Názvy útvarov
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)
Uhly
Určovanie uhlov
Operácie a vlastnosti v rovine
Zhodnosť  Nový obsah
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie


Krok po kroku

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.


Geometria
Obsah, obvod
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol
Uhly
Uhly v trojuholníku
Geometrické konštrukcie
Konštrukčné úlohy
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie
Pytagorova veta: slovné úlohy po krokoch
Euklidove vety
Analytická geometria
Rovnice priamky
Polohové úlohy
Metrické úlohy


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Počty vrcholov, strán, hrán
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Počet kociek
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
Obsah, obvod: kruh, kružnica
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky
Objem, povrch
Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan
Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan
Objem: guľa, valec, kužeľ
Povrch: guľa, valec, kužeľ
Objem, povrch: mix
Uhly
Uhly v trojuholníku  Nový obsah
Uhly v štvoruholníku  Nový obsah
Uhly a mnohouholníky
Uhly: mix
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie
Pytagorova veta: aplikácie
Pytagorova veta: mix


Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.


Geometria
Obsah, obvod
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol
Objem a povrch: guľa, valec, kužeľ
Uhly
Uhly: mix
Slovné úlohy s uhlami
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie
Pytagorova veta: úlohy s diagramom


Mriežkovaná

Úloha na precvičenie geometrie s jednoduchým ovládaním a zaujímavými úlohami.


Obsah, obvod

Obvod

Rovnobežky a kolmice

Kolmice

Ťažšie rovnobežky

Trojuholníky

Štvoruholníky

Ťažšie štvoruholníky

Mriežkovaná: rozcvička

Vzdialenosti

Ťažisko

Osová súmernosť

Ťažšia osová súmernosť

Stredová súmernosť

Ťažšia stredová súmernosť

Rotácia

Podobnosť

Pytagorova veta: aplikácie

Rozdeľovačka

Logická úloha, ktorá precvičuje priestorovú predstavivosť. Rozdeľte územie na rovnako veľké časti. Časti musia byť totožné, môžu však byť rotované alebo aj prevrátené.


Rozdeľovačka: rozcvička

Rozdeľovačka: ľahké

Rozdeľovačka: stredné

Rozdeľovačka: ťažké

Rozdeľovačka: skutočná výzvaRoboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Geometria
      Geometrické pojmy
           Názvy útvarov
1
2
3
4
Spustiť
      Uhly
           Určovanie uhlov
1
2
3
4
Spustiť
           Uhly v trojuholníku
1
2
3
4
Spustiť
      Operácie a vlastnosti v rovine
           Podobnosť
1
2
3
4
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia