Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Siete kocky   
Geometrické pojmy
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky   
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky   
Obsah, obvod: kruh, kružnica   
Obsah kruhu
Objem, povrch
Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan   
Objem hranola a ihlanu
Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan   
Povrch kocka a kvádra
Objem: guľa, valec, kužeľ   
Uhly
Uhly v trojuholníku   
Uhly v štvoruholníku   
Uhly a kružnice   
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť   
Stredová súmernosť   
Zhodnosť
Zhodnosť na mriežke
Podobnosť
Podobnosť na mriežke
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   
Analytická geometria
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Rovnice kužeľosečiek


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Nárys, pôdorys, bokorys   
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Nárys a pôdorys
Siete kocky   
Siete kocky
Siete telies   
Rez kocky
Rezy telies
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov   
Pojmy súvisiace s uhlami   
Pojmy: veľkosť uhlov
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom   
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Pojmy súvisejúce s kružnicou   
Pojmy súvisiace s kružnicou
Obsah, obvod
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky   
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky   
Obsah, obvod: kruh, kružnica   
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužeľ
Uhly
Určovanie uhlov   
Uhly v trojuholníku   
Uhly v štvoruholníku   
Uhly a mnohouholníky   
Uhly a kružnice   
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie   
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny   
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť   
Stredová súmernosť   
Zhodnosť
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Analytická geometria
Úsečky
Vektory: pojmy
Operácie s vektormi
Rovnice priamky
Rovnice roviny
Kuželosečky
Kuželosečky: mix


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Nárys, pôdorys, bokorys   
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strán
Nárys a pôdorys
Siete telies   
Geometrické pojmy
Názvy útvarov   
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)
Uhly
Určovanie uhlov   
Operácie a vlastnosti v rovine
Zhodnosť
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   


Krok po kroku

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.


Geometria
Obsah, obvod
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol
Uhly
Uhly v trojuholníku   
Geometrické konštrukcie
Konstrukčné úlohy prierezovo  Nový obsah   
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: slovné úlohy po krokoch
Euklidove vety   
Analytická geometria
Rovnice priamky
Polohové úlohy
Metrické úlohy


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Počet kociek
Počty vrcholov, strán, hrán   
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky   
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky   
Obsah, obvod: kruh, kružnica   
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky
Objem, povrch
Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan   
Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan   
Objem: guľa, valec, kužeľ   
Povrch: guľa, valec, kužeľ   
Objem, povrch: mix
Uhly
Uhly v trojuholníku   
Uhly v štvoruholníku   
Uhly a mnohouholníky   
Uhly: mix
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: mix


Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.


Geometria
Obsah, obvod
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol
Objem a povrch: guľa, valec, kužeľ
Uhly
Uhly: mix
Slovné úlohy s uhlami
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: úlohy s diagramom


Mriežkovaná

Úloha na precvičenie geometrie s jednoduchým ovládaním a zaujímavými úlohami.


Obsah, obvod

Obvod

Rovnobežky a kolmice

Kolmice

Ťažšie rovnobežky

Trojuholníky

Štvoruholníky

Ťažšie štvoruholníky

Mriežkovaná: rozcvička

Vzdialenosti

Ťažisko

Osová súmernosť

Ťažšia osová súmernosť

Stredová súmernosť

Ťažšia stredová súmernosť

Rotácia

Podobnosť

Pytagorova veta: aplikácie

Rozdeľovačka

Logická úloha, ktorá precvičuje priestorovú predstavivosť. Rozdeľte územie na rovnako veľké časti. Časti musia byť totožné, môžu však byť rotované alebo aj prevrátené.


Rozdeľovačka: rozcvička

Rozdeľovačka: ľahké

Rozdeľovačka: stredné

Rozdeľovačka: ťažké

Rozdeľovačka: skutočná výzvaRoboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Geometria
      Geometrické pojmy
           Názvy útvarov
1
2
3
4
Spustiť
      Uhly
           Určovanie uhlov
1
2
3
4
Spustiť
           Uhly v trojuholníku
1
2
3
4
Spustiť
      Operácie a vlastnosti v rovine
           Podobnosť
1
2
3
4
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia