Geometria


« Na prehľad tém

Podtémy

Priestorová predstavivosť
Názvy a vlastnosti útvarov
              Názvy útvarov
              Počty vrcholov, strán, hrán
              Siete telies
              Geometrické pojmy
Obsah, obvod
              Obsah (na mriežke)
              Obvod (na mriezke)
              Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
              Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
              Obsah, obvod: kruh, kružnica
              Obsah: kombinácie útvarov
              Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Uhly
              Určovanie uhlov
              Uhly v trojuholníku
              Uhly v štvoruholníku
              Uhly a mnohouholníky
Geometrické konštrukcie
              Geometrické konštrukcie: značenie
              Konštrukčné úlohy
Operácie a vlastnosti v rovine
              Osová súmernosť
              Stredová súmernosť
              Podobnosť
              Určenie zobrazení v rovine
Pravouhlý trojuholník
              Pytagorova veta
                          Pytagorova veta: základné použitie
                          Pytagorova veta: aplikácie
                          Pytagorova veta: mix
              Euklidove vety

Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.

Geometria
Obsah, obvod
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Uhly
Uhly v trojuholníku
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť
Stredová súmernosť
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie


Ukážka

Odvodzovanie

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazu alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.

Geometria
Uhly
Uhly v trojuholníku
Geometrické konštrukcie
Konštrukčné úlohy
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie
Euklidove vety


Ukážka

Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.

Geometria
Obsah, obvod
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie
Pythagorova věta: úlohy s diagramem


Ukážka

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.

Geometria
Priestorová predstavivosť
Kocky: plán stavby
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Siete kocky  Nový obsah
Sítě kostky
Priestorová predstavivosť: mix
Názvy a vlastnosti útvarov
Názvy útvarov
Siete telies
Geometrické pojmy
Pojmy súvisiace s kružnicou
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Pojmy: uhly
Pojmy: dvojice uhlov
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Uhly
Určovanie uhlov
Uhly v trojuholníku
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie
Geometrické konštrukcie: označenie
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť
Stredová súmernosť
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie


Ukážka

Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.

Geometria
Priestorová predstavivosť
Kocky: plán stavby
3D objekty z rôznych pohľadov
Stavby z kociek: pohľad zo strán
Názvy a vlastnosti útvarov
Názvy útvarov
Siete telies
Geometrické pojmy
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)
Uhly
Určovanie uhlov
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie


Ukážka

Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.

Geometria
Priestorová predstavivosť
Počet kociek
Názvy a vlastnosti útvarov
Počty vrcholov, strán, hrán
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
Obsah, obvod: kruh, kružnica
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah, obvod: mix
Uhly
Uhly v trojuholníku
Uhly v štvoruholníku
Uhly a mnohouholníky
Uhly: mix
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie
Pytagorova veta: aplikácie
Pytagorova veta: mix


Ukážka

Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.

Geometria
      Názvy a vlastnosti útvarov
           Názvy útvarov
1
2
3
4
Spustiť
      Uhly
           Určovanie uhlov
1
2
3
4
Spustiť
           Uhly v trojuholníku
1
2
3
4
Spustiť
      Operácie a vlastnosti v rovine
           Podobnosť
1
2
3
4
Spustiť

Závody

Hra pre viacerých hráčov. Do cieľa závodu dorazí prvý ten, kto odpovedá správne a rýchlo.

Geometria
Priestorová predstavivosť
Prostorová představivost: mix
Stavby z kostek: pohled ze stran
Kostky: plán stavby
3D objekty z různých pohledů
Sítě kostky
Názvy a vlastnosti útvarov
Názvy útvarov
Siete telies
Geometrické pojmy
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy související s kružnicí
Pojmy související s trojúhelníkem
Pojmy: úhly
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy
Uhly
Určovanie uhlov
Uhly v trojuholníku
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť
Stredová súmernosť
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie

Tímovka

Hra pre viacerých hráčov. Všetci hráči odpovedajú na rovnaké otázky, po každej otázke sa zobrazí štatistika úspešnosti.

Geometria
Priestorová predstavivosť
Sítě kostky
Prostorová představivost: mix
Kocky: plán stavby
3D objekty z rôznych pohľadov
Stavby z kociek: pohľad zo strán
Názvy a vlastnosti útvarov
Názvy útvarov
Siete telies
Geometrické pojmy
Pojmy súvisiace s kružnicou
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Pojmy: uhly
Pojmy: dvojice uhlov
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy
Uhly
Určovanie uhlov
Uhly v trojuholníku
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť
Stredová súmernosť
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie

Územia

Hra pre viacerých hráčov. Odpovedáte na otázky a bojujete s ostatnými o územie. Je dôležitá nie len správnosť, ale i rýchlosť.

Geometria
Názvy a vlastnosti útvarov
Názvy útvarov

Tipovačka

Hra pre viacerých hráčov, no môže hrať aj jeden hráč. V obmedzenom čase odhadujete správny výsledok na mape alebo na číselnej osi. Najpresnejší tip víťazí.

Geometria
Uhly
Určovanie uhlov

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM