Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Počítanie a logické myslenie

Číselné krížovky

Presúvanie: ťažké

Doplň operáciu

Presúvanie: ťažké

Aritmetika: Deliteľnosť

Deliteľnosť

Deliteľnosť a Vennov diagram

Presúvanie: ťažké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Počítanie s percentami

Počítanie s percentami

Krok po kroku: stredné

Percentá: mix

Percentá: mix

Slovné úlohy: stredné

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: označenie

Rozhodovačka: stredné

Polpriamky a polroviny

Polpriamky a polroviny

Rozhodovačka: stredné

Rovnobežky a kolmice

Ťažšie rovnobežky

Mriežkovaná: ľahké
0/6

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Krok po kroku: ťažké

Konstrukčné úlohy prierezovo

Konstrukčné úlohy prierezovo

Krok po kroku: stredné

Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami

Pomery: výpočty

Pomery: výpočty

Rozhodovačka: ťažké

Pomery: mierka mapy

Pomery: mierka mapy

Počítanie: ťažké

Úlohy s rovnicami: mix

Všeobecné slovné úlohy s rovnicami

Krok po kroku: stredné

Diskrétna matematika: Množiny

Vennove diagramy

Vennove diagramy

Presúvanie: stredné

Diskrétna matematika: Logika

Logické výroky

Morská logika

Rozhodovačka: stredné

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Spojnicové grafy

Slovné úlohy na líniové grafy

Slovné úlohy: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia