Matematika: 8. trieda (8. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Počítanie: kombinácie operácií

Počítanie a logické myslenie

Geometrické pojmy

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy súvisiace s kružnicou

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Obsah a obvod

Obvod kruhu, dĺžka kružnice (na mriežke)

Obsah (na mriežke)

Obsah rovnobežníka (na mriežke)

Obsah lichobežníka (na mriežke)

Obsah kruhu (na mriežke)

Obsah kruhového výseku (na mriežke)

Obvod rovnobežníka

Obvod lichobežníka

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Dĺžka oblúka

Obvod: mix

Obsah rovnobežníka

Obsah lichobežníka

Obsah kruhu

Obsah kruhového výseku

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Polpriamky a polroviny

Rovnobežky a kolmice

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Konstrukčné úlohy prierezovo

Operácie a vlastnosti v rovine

Stredová súmernosť

Rotácia

Zhodnosť

Podobnosť

Určenie zobrazení v rovine

Grafy funkcií

Graf lineárnej funkcie

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia